El GEN reclama al Consell que faci cas del sentit comú i no elimini els carril-bici de les carreteres d’Eivissa (23/12/2011)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) vol reclamar públicament, al Consell d’Eivissa i a l’Ajuntament de Sant Joan, que no eliminin sense més la construcció de carrils-bici a les vies de comunicació de la nostra illa. El GEN entén que és fa necessari mantenir el carril-bici projectat a la reforma de la carretera de Sant Joan, donat que es tracta d’una infraestructura necessària (encara que insuficient) per poder avançar cap a un nou model de mobilitat que faciliti als ciutadans, i també als turistes, altres sistemes de transport alternatius al cotxe.

El GEN considera que l’anul·lació d’aquest carril-bici respon exclusivament a motivacions que no tenen en compte la conveniència dels ciutadans ni les necessitats de la col·lectivitat. No es comprèn de cap manera que, el que en principi és una millora de la mobilitat sostenible sigui tractada per aquestes institucions com si fos  un caprici polític sense sentit.

Evidentment, això no vol dir que qualsevol infraestructura dedicada a la bicicleta sigui acceptable. Ben al contrari, aquestes vies han de dissenyar-se amb seny, amb la mínima ocupació i el màxim de respecte al medi, els hàbitats prioritàries i la biodiversitat, així com dels valors culturals de la zona.

La reforma de la carretera de Sant Miquel i el seu carril-bici ja mostren les grans  possibilitats que representen aquestes infraestructures, especialment en relació a les condicions de seguretat per als ciclistes que ara no hi són a cap altra carretera de les illes Pitiüses. Evidentment, també  hi presenta qüestions millorables com la necessitat d’ajustar i reduir l’ocupació de sòl o qüestions relacionades amb realitzar un major esforç per poder conservar troballes arqueològiques (petites modificacions de traçat, elevació del vial, ...).

Eivissa ha d’avançar cap a un model de mobilitat diferent al que ha imperat fins ara; basat en el cotxe, en les carreteres ràpides i les autovies; propi de metròpolis continentals. Som una illa petita que aspira a ser un destí per a un turisme sensibilitzat. El carril-bici és indissociable d’aquesta aspiració i d’aquest nou model.

És evident que si en el projecte concret de la carretera de Sant Joan hi ha aspectes del carril-bici que s’han de rectificar o millorar, però això es pot fer sense la necessitat d’anular en bloc tota aquesta infraestructura ciclista. Anul·lar-lo només demostra ignorar el que demana la societat.

El GEN creu que els polítics que mai varen criticar les autovies i ara es mostren tan combatius davant un simple carril bici per l’impacte que diuen que causarà, millor farien reservant les seues energies per oposar-se a les destrosses ambientals que el Govern balear i el Consell eivissenc estan planificant per a un futur imminent.