El GEN-GOB, Ibiza Preservation Fund i El Servei d'Activitats Culturals de la UIB organitzen les jornades: ELS INCENDIS FORESTALS I LA GESTIÓ DELS BOSCOS (20/12/2011)

Atesa la preocupació general que han generat els greus incendis que hem patit durant els darrers tres anys, el darrer, el de Morna, molt prop de Can Toni d’en Jaume Negre, i conscients de la voluntat del Govern Balear, el Consell d’Eivissa i els Ajuntaments insulars, de posar en marxa un pla per combatre la problemàtica que patim, hem considerat adient la preparació d’una jornada d’informació i debat.

La situació dels boscos i els perills d’incendi a l’actualitat, l’aprofitament de la biomassa forestal, la gestió forestal amb ramats, la cultura del risc, i la prevenció d’incendis, seran algunes de les ponències que ens presentaran, el dia 12 de gener, tècnics especialitzats de diferents comunitats autònomes a l’extensió universitària d’Eivissa i Formentera. Finalitzades les ponències es presentarà l’informe elaborat pel GEN “Els incendis forestals a Pitiüses. Situació, problemàtica i solucions”. Acte seguit, i per finalitzar, hi haurà una taula rodona. El dia 14, dissabte, es realitzarà una visita guiada a l’àrea cremada de Morna.

Organitzen les jornades el GEN-GOB Eivissa, Ibiza Preservation Fund i el Servei d’Activitats Culturals de la Universitat de les Illes Balears.

Aquestes jornades estan obertes a tothom que hi vulgui participar i són gratuïtes. Cas de voler algun tipus de certificació (crèdits de lliure configuració, formació permanent del professorat, assistència) s’ha de pagar la matrícula. Més informació: Servei d'Activitats Culturals de la Universitat de les Illes Balears (http://sac.uib.es/act_sac/divulgacio/?contentId=233784).