PP i PSOE S’ALIEN PER DESPROTEGIR SES FEIXES (22/10/2011)

La connivència entre els dos partits per  afavorir polítiques depredadores del medi ambient els posa d’acord per suspendre el Pla Hidrològic de les Illes Balears, aprovat pel Govern Balear el passat més de març

El passat mes de març el Govern Balear aprovà definitivament el Pla Hidrològic de les illes Balears.   La confecció d’aquest instrument  és obligada per la Directiva marc d’Aigua de la UE.

Els objectius del PHIB aprovat el passat mes de març pel Govern Balear, a proposta de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, sent, aleshores responsable de la mateixa Gabriel Vicens, del PSM son, segons obliga la Directiva europea de l’Aigua,  aconseguir per a l'any 2015 un bon estat ecològic dels torrents, aiguamolls i aigües costaneres, una bona qualitat de les aigües subterrànies.

El PHIB tenia prevista una inversió total que superava els 2.700 milions d’euros a tot l’arxipèlag.

Una vegada aprovat  a Balears aquest important  instrument, i remés al Ministerio de Medio Ambiente per a la seva ratificació, ha estat paralitzat pel ministeri de Rosa Aguilar, a petició del govern Bauzá, que ja ha anunciat una política de barra lliure pel formigó i la intenció de donar carta blanca a tots els projectes urbanístics que es presentin a les illes Balears. En aquest punt, el PHIB, resulta un entrebanc en protegir les zones humides com ses Feixes a Eivissa o ses Fontanelles, a Mallorca.

EL GEN DENUNCIARÀ A UNESCO LES MANIOBRES PER URBANITZAR SES FEIXES

El GEN remetrà la informació sobre les maniobres que s’estan portant a terme amb la finalitat d’urbanitzar ses Feixes d’Eivissa, espai pel aquest organisme internacional ha demanat la protecció i la inclusió dins dels bens protegits com a Patrimoni Mundial de la Humanitat.

Son  absurdes les excuses esgrimides pel govern Bauzá per permetre que continuï urbanitzant-se la costa d’Eivissa. Les indemnitzacions que al·lega han demanat les promotores mai arribarien a assolir-se, i el Sr Bauzá n’és plenament conscient. És més, fins i tot en alguns casos, com Punta Pedrera, ens trobam davant d’infraccions urbanístiques tan greus que poden ser constitutives de delicte i que s’haurien de sancionar en aplicació de la legislació vigent. És a dir, son els promotors qui han d’indemnitzar a les arques públiques i no a l’inrevés.

L’únic cost irreversible i inassumible per l’illa d’Eivissa és el de permetre que es continuï  amb la destrucció del litoral per mor de polítiques obsoletes, que haurien de passar a formar part del nostre passat més negre i que ara semblen recuperar un nou impuls en mans  de càrrecs públics mancats de sensibilitat, idees i sentit comú.