El GOB reitera la seva denúncia per la utilització dels decrets-llei en matèria urbanística i territorial (01/09/2011)

El GOB fa públic un informe del Defensor del Pueblo en que manifesta que ha advertit a les Corts Generals respecte de la utilització de figures com els decrets-llei en matèries com l’ordenació territorial, urbanística i ambiental, per alterar el marc normatiu general o evitar el compliment de sentències judicials i conculcar el dret a la participació ciutadana en els processos de presa de decisions que afecten al territori.

Arran de la denúncia al Defensor del Pueblo feta per part del GOB en relació a la utilització de la figura dels decrets lleis de mesures urgents en matèria urbanística i determinades lleis urbanístiques per part de l’anterior executiu que consideràvem impugnables per anticonstitucionals, el Defensor ens ha remès un informe en el que adverteix de la preocupant pràctica per part dels poders públics de la utilització de l’aprovació de disposicions legislatives que alteren la normativa establerta i els processos administratius habituals de presa de decisions en territori i urbanisme.

Vist que l’executiu Bauzá continua amb l'impuls del govern a cops de decrets-llei (4 aprovats en la primera sessió extraordinària del Parlament) i que ja ha anunciat un decret-llei que permetria l’autorització de diferents projectes urbanístics, el GOB considera necessari fer públic aquest informe d’advertència, reclamant alhora la necessitat de redireccionar les decisions en política territorial que estam començant a advertir alarmats. S’ha de donar veu a l’exigència del dret a la participació ciutadana en les matèries que afecten el territori i a la necessitat d’impulsar reformes econòmiques estructurals i no a cops de decrets-llei que, via excepcions a la norma avalades per llei, permeten inversions puntuals al marge de la normativa urbanística i territorial vigent (urbanisme a la carta).