El GEN rebutja el túnel de Sant Rafel i la variant de Can Tomàs (20/10/2004)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) considera que el nou projecte presentat pel Consell Insular per a l’ampliació de la carretera de Sant Antoni continua resultant excessiu per a les necessitats de la població i demana que es continuïn introduint canvis substancials, així com un nou període d’exposició pública, al qual ve obligat per llei.

En concret, el GEN rebutja categòricament el túnel de més d’un quilòmetre projectat a l’alçada de Sant Rafel, perquè representa una actuació ambientalment insostenible, perillosa des del punt de vista viari i enormement gravosa des del punt de vista econòmic. Aquest túnel, a més a més, no representarà cap restauració paisatgística (com afirma el Consell), perquè està previst que damunt s’hi col·loqui una nova carretera, amb la qual cosa l’impacte que es podia eliminar es manté.

Pel que fa a la variant de Can Tomàs, el GEN considera que la nova amplada de 23 metres anunciada pel Consell ja permet fer l’obra d’ampliació en l’actual traçat de la calçada, sense que s’hagin d’esbocar vivendes, com passava abans. La variant representa un consum innecessari de sol rústic, que estendrà l’àmbit d’influència d’aquest sol urbà encara més, com passa sempre que es crea una nova carretera.

En qualsevol cas, el GEN pensa que l’amplada mínima (que no mitjana) de 23 metres que el Consell afirma que ara tindrà la carretera continua sent excessiva. L’eliminació o reducció d’alguns arcens interiors i/o exteriors permetria fàcilment estretir la calçada fins els 20 metres.

El GEN recolza les peticions fetes per la Plataforma No volem autopistes per a reforçar la vigilància de les discoteques d’aquesta carretera, el compliment de les normatives d’horaris i aforaments i altres reglamentacions que aquestes discoteques solen incomplir. Donat que són aquests establiments els vertaders culpables dels problemes que a voltes es produeixen a la carretera de Sant Antoni, han de ser ells els primers en córrer amb les responsabilitats d’evitar aquests problemes.