EL GEN DENUNCIA LA DESTROSSA D’UN TORRENT A LA ZONA DE ES CUBELLS (12/07/2011)

EL PROMOTOR HA PERPETRAT DELS OBRES AMB L’INTENCIÓ DE FER-SE UN ACCÉS PRIVAT A LA PLATJA DE SES OVELLES.

S’HA ARRASSAT MÉS D’UN QUILÒMETRE DE TORRENT PER ARRIBAR A LA COSTA

El GEN-GOB ha adreçat la denuncia a l’Ajuntament de Sant Josep i al Consell Insular i també ho farà arribar la la Direcció General de recursos Hídrics. Els fets son tan greus que poden provocar la desaparició d’aquesta platja per avinguda d’aigua en cas de pluges intenses, per aquest motiu s’insta a les institucions responsables a accelerar els expedients d’infracció i la inmediata restauració de l’espai, en la mida que sigui possible, tot i que el dany causat és, en gran mesura, irreverssible.

El promotor de l’obra, mostrant un absolut menyspreu per  la legalitat,  ha realitzat la major part del traçat del vial per l’interior de la zona de Domini Públic Hidràulic, essent impossible que les obres disposin d’autorització alguna. Donada l’afectació del Domini Públic, s’ha demanat que es procedeixi a impedir de forma inmediata la utilització del vial creat.

Al final del nou vial, per salvar el desnivell existent fins la mar, s’han instal.lat al menys dos trams d’escales de fusta, a l’interior de la zona de servitud de protecció de costa.

El GEN ha demanat, així mateix que s’investigui la legalitat de la construcció des d’on surt el vial, ja que, per les seves dimensions, sembla que pot excedir el màxim autoritzable a sòl rústic a l’Illa d’Eivissa.