Evitar els incendis: responsabilitat de tots, les cases dins el bosc són un risc afegit que s’ha d’evitar (09/06/2011)

Després de l’extinció de l’incendi de la Serra de Morna, el GEN-GOB Eivissa vol agrair públicament la feina realitzada a totes les persones, organismes i voluntaris que han lluitat contra el foc. Sens dubte, la força i la rapidesa del foc ens han deixat una nova ferida a la nostra illa que costarà molt de curar, però ara el més important és treballar tots plegats per tal que això sigui possible. La capacitat de recuperació dels nostres boscos ha quedat patent en moltes ocasions i esperam que la regeneració natural permeti, en la seva major part, recuperar la biodiversitat i els paisatges ara perduts.

El GEN-GOB Eivissa vol remarcar especialment el seu agraïment als integrants de la Guarderia Forestal i als Agents Ambientals, de forma especial als membres de l’IBANAT, que any rere any fan una feina encomiable de prevenció durant els mesos d’hivern, i posen en perill les seves vides en cada nou episodi d’incendi forestal. La seva tasca, sempre poc reconeguda, es desenvolupa, a més a més, amb greus mancances tant a nivell de personal com d’equipaments, i hauria de ser el deure de tots millorar aquestes condicions.

Els darrers dies hem pogut comprovar com, malauradament, tot les greus conseqüències ambientals de l’incendi de Morna i el perill real que ha suposat per a desenes de cases, i fins i tot per al poble de Sant Joan de Labritja, no s’està fent una reflexió responsable per part d’algunes persones i, fins i tot, per part d’algunes de les institucions.

Tots hauríem d’aturar-nos a pensar si realment estem afrontant el problema, o pel contrari estam contribuint a fer-lo major. Aquests dies s’han llegit i escoltat moltes crítiques infundades relacionades amb l’actitud dels professionals que s’encarreguen de la prevenció. S’ha criticat, per exemple, la impossibilitat d’obtenir autoritzacions per fer una faixa de protecció contra incendis, quan la realitat és que aquest permís és pot aconseguir en un o dos dies.

És molt trist comprovar, que mentre a alguns ajuntaments com Sant Antoni de Portmany i Sant Josep de sa Talaia s’estan desenvolupant aquests dies xerrades i actes informatius (previstos fa mesos) per fer arribar als propietaris de terrenys forestals les mesures de protecció que han de desenvolupar a les seves finques, responsables d’altres administracions destinin el seu temps a generar desinformació i a escampar les culpes. 

Tots podem fer més, cadascú en el seu nivell, per a que l’illa d’Eivissa no es trobi novament en una situació com la que hem viscut a l’incendi de Morna.  

En primer lloc, assegurar-se que tots els propietaris que disposen d’una casa dins terrenys forestals coneguin l’obligatorietat (des de 2006), independentment de la classificació del sòl, d’obrir una faixa de prevenció al voltant de la mateixa i del camí d’accés. Volem recordar que és suficient una trucada als Agents forestals per a que és desplacin a la finca i s’autoritzi la faixa. Només amb això tan senzill es reduiran les situacions de perill d’incendi i s’evitaran riscos per a les persones i danys materials a les construccions. Això millorarà, també, l’accessibilitat als professionals i permetrà guanyar temps i mitjans per combatre l’incendi.   

Els ajuntaments, com a institució més propera, tenen molt a fer en aquesta línia informativa, però també en el control del seu compliment, al igual que el Consell.

Aquestes faixes no evitaran al 100% el problema, però si que facilitaran molt la feina i els resultats de les tasques d’extinció en cadascun dels episodis d’incendi. És important incidir en la gran quantitat d’habitatges existents al nostre medi rural i forestal, en el perill que suposa la seva existència. En el III Pla General de Defensa Forestal de Balears (2000-2009) es comptabilitzaren 6.682 habitatges en sòl forestal a l’illa d’Eivissa, amb més de 1.025.000 m2 construïts dins superfície forestal. Ara, transcorreguts més de 10 anys, la xifra és encara molt major. Independentment de la discussió sobre el manteniment de les possibilitats de construir a sol rústic i forestal, el que és evident és que aquestes construccions, a més de l’impacte ambiental i paisatgístic, són un perill potencial important en la generació d’incendis. A Eivissa teníem ja la major densitat d’habitatges de Balears (1,1 per cada 5 Ha) quan es va fer aquell III Pla. Habitatges, recordem‘ho novament, que dificulten enormement  les tasques d’extinció i impedeixen el ràpid control dels incendis.

Evidentment hi ha moltes altres coses per fer. El Govern Balear, que ara es renova, hauria de desenvolupar i aprovar, el més aviat possible, el IV Pla General de Defensa Forestal. Aquesta seria, juntament amb la millora de les dotacions humanes i materials, i de les tasques d’informació i control esmentades, la millor contribució per a la celebració, durant 2011, de l’any Internacional dels Boscos.