El GEN demana l’expropiació de ses Feixes del Prat de Vila com a única via per a aconseguir la titularitat pública de l’espai (11/05/2011)

És necessari comptar amb la totalitat de l’espai per  poder gestionar-lo adequadament, i això només serà possible amb l’expropiació atesa l’actitud d’alguns propietaris implicats. També és imprescindible l’aprovació urgent del Pla Especial.

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) valora positivament l’inici del procés de compra de parcel·les concretes a ses Feixes del Prat de ses Monges i del Prat de Vila per part del Consell d’Eivissa, donat que posa de manifest una voluntat sincera de donar passes decidides cap a la preservació efectiva d’aquest espai i la seua correcta gestió. No obstant això, el GEN opina que la via més adequada i inevitable per traspassar la propietat de ses Feixes del Prat de Vila a mans públiques no és la compra de fragments concrets de l’espai, sinó la seua total expropiació, seguint els tràmits previstos en la legislació vigent.

El GEN recorda que l’existència de propietaris amb manifesta mala fe al sector de ses Feixes del Prat de Vila, que deliberadament han incomplert la llei i només volen urbanitzar la zona, fa molt difícil que poguem veure la compra de tot el perímetre sencer, que és requisit indispensable per a fer les actuacions d’ús públic que es volen fer en aquest indret. De res servirà que hi hagi una part dels propietaris que venin les seues propietats si finalment hi ha una altra part que continua en mans privades amb l’única intenció d’especular amb els terrenys d’aquesta zona humida. Això impedirà gestionar unitàriament aquest espai i dificultarà qualsevol actuació que s’hi vulgui fer.

Cal utilitzar aquesta eina,  i les altres adients al cas, per a procedir a l’expropiació de tot el sector de ses Feixes del Prat de Vila, amb les garanties que els propietaris mereixen i amb el preu que legalment pertoqui. Només així es tendrà la seguretat que tot l’espai íntegre passarà a mans públiques, i a més a més, en un termini de temps relativament breu.

Pel que fa a l’àrea on s’ha construït un gran aparcament que hipoteca la recuperació de l’antiga carrera d’en Murtera (una de les vies més importants del Prat de ses Monges) i la filera de portals que hi són presents, és imprescindible la recuperació d’aquesta via per a ús públic, i evidentment només peatonal, i la restauració dels portals per garantir una actuació coherent amb la importància i els valors de la zona.

Pel que fa a les afirmacions fetes pel Consell d’Eivissa sobre la manca d’argumentació o justificació per procedir a aquesta expropiació, és evident que els motius per fer ús de la legislació són sobrats. Tant per qüestions d’interès i utilitat pública, com per perill de degradació o fins i tot de destrucció de l’indret, com per les restes patrimonials que hi ha, com per aturar les pressions urbanístiques que malgrat tot planen sobre el lloc, com per moltes altres coses, no falta justificació. És evident que en aquesta illa coses molt menys justificades han obtingut el vist-i-plau institucional per procedir a l’expropiació de manera massiva, irregular i, fins i tot, violentant els afectats.

Fins i tot econòmicament, el cost d’un procés d‘expropiació seria perfectament assumible per a les institucions, i fins i tot resultaria més barat que el sistema emprat pel Consell. Però, sobre tot, garantiria que és la totalitat de la zona la que passa a mans públiques i no només bocins escampats.

El GEN confia que l’aprovació del Pla Especial i les expropiacions del prat de Vila, seguides del corresponent procés de recuperació, inclosa la reintroducció d’aigua al sistema, siguin les prioritats de les institucions dins aquest àmbit. I que no es continuï perdent el temps només parlant.