UNESCO MOSTRA LA SEVA INDIGNACIÓ PER L’INICI DE LES OBRES DEL PORT (26/07/2010)

EXIGEIX A L’ESTAT ESPANYOL QUE EXPLIQUI COM S’HAN INCORPORAT LES RECOMANACIOS DELS TÈCNICS, QUE INCLOÏEN
LA MODIFICACIÓ I REDUCCIÓ DEL PROJECTE


El GEN-GOB ja va denunciar, al seu moment, la irresponsabilitat que suposava iniciar les obres del port d’Eivissa sense esperar el dictamen de la UNESCO. Ara, el Centre Patrimoni Mundial ha portat l’esborrany d’acord –està penjat a la seva web-, que s’espera s’aprovi a Brasil, on es posa de manifest la indignació d’aquest organisme davant l’inici de les obres, que “lamenta profundament”. Aquest fet, i el que no s’hagin atès les recomanacions fetes pels tècnics de reduir el projecte previst, ha provocat que, lluny de tancar l’expedient obert, es continuï amb la seva tramitació i es demanin aclariments que no es podran donar, atès que NO s’han seguit en cap cas les recomanacions que es feren al seu dia, i únicament s’han enviat excuses per intentar explicar que no se seguiran.

Així, el Comitè del Centre Patrimoni Mundial, urgeix a les autoritats espanyoles a remetre informació (no excuses, que ja diu que n’han enviat 124 fulls), sobre la incorporació de les recomanacions fetes per tractar el tema a la propera reunió, en febrer de l’any que ve.

El GEN compren els nervis mostrats per la Sra. Costa davant d’aquesta duríssima proposta d’acord que es tractarà a Brasil, però li recorda que la irresponsabilitat de l’inici de les obres no ho és només de l’Autoritat Portuària, sinó també de l’Ajuntament de la ciutat que en cap cas està a l’alçada de les circumstàncies i permet que una obra desmesurada i injustificada, amb un impacte ambiental i paisatgístic brutal, es porti a terme en contra de l’opinió dels tècnics de la UNESCO i sense esperar tan sols a que aquest organisme es pronunciï.

El GEN fa una crida a la responsabilitat i el seny que pugui quedar a les nostres institucions per demanar que s’aturi, immediatament, el projecte del port abans no sigui massa tard, i recorda que no serà possible explicar a la UNESCO com s’han incorporat les recomanacions dels tècnics, ja que han set ignorades.

Per últim, i el que és més important, cal recordar que és el Patrimoni Mundial el que està en perill (i no la seva declaració, que també ho està). S’han de protegir, i conservar com sigui, els valors que meresqueren ser declarats com a tals. El projecte del Port, no només desfigura la badia d’Eivissa i constitueix una aberració més i un atemptat contra el nostre territori, que s’executa únicament amb finalitats especulatives, si no que posa realment i seriosament en perill les praderes de Posidonia oceanica que són, efectivament, un tresor de tota la Humanitat. Però això sembla que als responsables polítics de l’illa els és absolutament indiferent.