El medi ambient és la clau per superar la crisi. El GOB de tot Balears es reuneix a Formentera (12/06/2010)

En el transcurs de la trobada anual del GOB de totes les Illes Balears, que enguany s’està celebrant a Formentera, publicam l’escrit que hem redactat conjuntament:

El GOB reclama un programa de rellançament de l´economia basat en:
• Diversificar l’economia
• Recuperar la producció agrària de bones pràctiques ecològiques i qualitat
• Potenciar la indústria respectuosa amb el medi ambient
• Promoure un model turístic competitiu, arrelat en un paisatge de qualitat i amb baix impacte ambiental
• Millorar el transport públic
• Ordenar el territori per crear proximitat
• Potenciar les energies netes
• Crear llocs de treball en medi ambient i conservació de la naturalesa
• Afavorir el consum local
• Reduir el consumisme i el malbaratament dels recursos

El GOB proposa que aquests criteris siguin les bases sòlides d’un veritable programa de rellançament econòmic per un desenvolupament sostenible. Això implica descartar el model d’endeutament i especulació que ens ha dut a la crisi actual.

Aquesta mateixa lògica es defensada com a solució a la crisi arreu del món, per part de sectors molts amples i veus autoritzades. El medi ambient no ha de pagar la crisi.

El govern s’equivoca aplicant mesures de desprotecció del territori. El creixement especulatiu no és una solució. Encara a dia d´avui, els governs amenacen el territori amb mesures com ara:
• Urbanitzar Àrees de Protecció Territorial de Costes, per promoure nous sols urbans a Eivissa
• Deixar construir xalets a les ANEI, a Eivissa i Formentera
• Construir grans infraestructures, d’ampliació dels ports, aeroports, carreteres
• Legalitzar les infraccions urbanístiques de les zones turístiques

El govern ha d’explicar perquè s’entesta en aquest tipus de mesures, que mantenen l’economia en una direcció que s’ha demostrat equivocada.