El GEN demana al Consell que extremi les precaucions en la selecció dels estàndards de les races autòctones (15/12/2009)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa), entitat dedicada la protecció, divulgació i conservació dels valors ambientals i culturals de l’illa d’Eivissa, vol reconèixer la feina que s’ha començat, per part del Consell d’Eivissa, en la recuperació de les races autòctones de les Pitiüses (el ca, el conill, l’ovella, la cabra i la gallina), que són un patrimoni cultural i ramader de primer ordre, que cal protegir, com expressió de la nostra identitat.

Especialment il·lustrativa d’aquests esforços és la creació de la Federació Pitiüsa de Races Autòctones, que engloba un seguit d’associacions específiques per a cada raça. Totes elles estan fent feina, de manera coordinada, per a rescatar aquestes races de la situació crítica en què es troben, al caire de la total desaparició.

Això no obstant, el GEN-GOB Eivissa, igual que han fet diversos criadors en els darrers dies, vol convidar tant a la Federació com al Consell d’Eivissa a extremar les precaucions a l’hora d’inscriure els patrons racials i d’establir l’estàndard que ha de definir les condicions morfològiques de cada raça. No aplicar una feina rigorosa en aquest sentit equivaldria a malmetre allò que es vol preservar, és a dir, les característiques de la pròpia raça.

En aquest sentit, consideram molt necessari fer els màxims esforços per a consultar el major nombre possible de criadors, tant si estan en contacte o no amb la Federació o les seues associacions, i redoblar els esforços per localitzar aquests criadors i tenir en compte els seus criteris. Les seues indicacions, òbviament, han de ser després estudiades (acceptades o descartades) a la llum del mètode científic corresponent.

En uns moments tan difícils per a les races, és necessari escoltar totes les veus i recollir tots els testimonis per tal de no desaprofitar cap informació ni opinió, donat que actualment estam davant els darrers exemplars d’aquests animals.

Ha de ser esforç prioritari de la conselleria insular d’Agricultura del Consell i del Govern balear seguir subministrant els fons i els mitjans necessaris perquè aquesta senya d’identitat pugui ser també una eina de desenvolupament econòmic en el camp, gràcies a la seua reconeguda superioritat en relació a les races selectes.