El GEN-GOB denuncia el tancament il·legal d’uns 4.000 m2 de domini públic i servitud de trànsit a la zona de Pou des Lleó (30/10/2009)

El GEN-GOB ha adreçat una denuncia a la demarcació de costes de Balears per tal que s’aclareixi el tancament il·legal d’una àrea recollida com de Domini Públic i de servitud de trànsit a la finca coneguda com “Las Mayoas”, a Pou des Lleó, Municipi de Santa Eulària des Riu.

A prop d’on s’ha produït aquest tancament il·legal, la demarcació de costes va esbocar, després de 20 anys de tràmits, una altra tanca. Ara, un nou tancament, que vulnera clarament la llei de costes estatal, torna a obstaculitzar el pas per aquest tros de costa i a invair zones que han d’estar obligatòriament lliures d’obstacles i construcció alguna.

El deslinde provisional d’aplicació a la zona és l’aprovat al setembre de 2007. Segons l’art 12.5 de la Ley de Costas, i el 21.2 del seu reglament, s’estableix la suspensió d’autoritzacions i concessions fins la resolució final de l’expedient de deslinde, per la qual cosa les obres en cap cas poden haver estat legalment autoritzades. Cas d’existir autorització per les mateixes, aquesta podria ser constitutiva d’un delicte de prevaricació per part dels funcionaris o autoritats responsables. Per aquest motiu, el GEN-GOB també ha demanat a la demarcació de costes que posi els fets en coneixement del Ministeri Fiscal, tan per investigar les possibles responsabilitats del promotor de l’obra, i/o dels tècnics i funcionaris que puguin ser-ne responsables.

Segons els veïns consultats, les obres s’iniciaren en febrer d’aquest any i es troben totalment finalitzades. Des del GEN-GOB es va sol·licitar, fent ús de l’acció pública en matèria de medi ambient i urbanisme, còpia completa de l’expedient o expedients que poguessin existir en relació a l’assumpte, tan d’autorització com d’infracció que es poguessin haver obert. Després de més de dos mesos, no s’ha rebut cap tipus de comunicació al respecte ni es té coneixement de que per part dels responsables s’hagi emprés acció alguna.