El GEN considera escandalós crear un port per a vaixells de línia a Ses Salines (07/09/2004)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) vol manifestar la seua indignació pel programa número 16 del Pla Territorial Insular, inclòs a l’annex III, que preveu la creació d’un port a sa Canal i un altra a es Pujols (ambdós dins el Parc Natural de ses Salines) per permetre l’arribada de ferrys i vaixells ràpids dels que cobreixen la línia entre Eivissa i Formentera.

El GEN considera que aquest fet no és sinó una demostració més de la catàstrofe urbanística que representa el PTI i de la passa enrera que representa respecta a qualsevol normativa anterior. Mai abans s’havien previst dos ports de passatgers a l’interior del Parc Natural, que a més a més, estaran acompanyats, segons figura en aquest Programa 16 del PTI, pels corresponents accessos rodats.

Tot i que el PP, com sempre, intenta minimitzar els efectes que tendrà la seua pròpia normativa, és evident que la creació d’aquests ports comportarà un trànsit de vaixells, de passatgers, de mercaderies, d’autobusos, de camions i de cotxes en ple Parc Natural, la qual cosa és totalment incompatible amb els principis bàsics de preservació ambiental. Si alguna cosa li faltava a ses Salines, després del formiguer humà en que es converteix en l’estiu, és un port de passatgers just al costat de la platja. Això, a més a més, arruïnarà, cas de consolidar-se, encara més la degraada imatge turística que ja patim.

Aprofitar el projecte original de la ‘doble via’ (dos petits molls per a la llanxa ambulància, i prou) per a convertir-la amb dos ports de passatgers representa una perversió total del propòsit inicial del projecte. L’única obra acceptable a es Pujols i a sa Canal és l’habilitació d’aquests molls per a una llanxa de salvament, però res més.

El GEN espera que el PTI elimini de la seua redacció aquesta i altres agressions contra el Parc Natural de ses Salines, pel qual no es preveu cap actuació positiva, sinó que només es contemplen fets que redundaran en l’acceleració de la seua destrucció.