El GEN recolza la petició veinal de crear un parc urbà a Ses Variades de Sant Antoni (19/11/2003)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa, (GEN-GOB Eivissa), expressa el seu total suport al col.lectiu de veïns que ha iniciat una campanya de recollida de firmes per demanar la conversió de la zona de ses variades, a Sant Antoni de Portmany, en un parc urbà. Les 1.500 firmes fins ara recollides evidencien ja que una proporció molt elevada de la població s’oposa a l’edificació d’aquest indret i reclama la seua conservació com a espai lúdic d’utilització pública i col.lectiva.

El GEN proclama la seua total oposició al desenvolupament de l’urbanització per a 1.800 persones que està projectada a ses Variades, i al port esportiu que també està previst. Aquesta iniciativa urbanística representaria eliminar l’únic espai lliure que ara hi ha al casc urbà de Sant Antoni, representaria acaramullar encara més ciment damunt aquest poble tan massificat i privaria als seus habitants de l’oportunitat de gaudir d’un àrea oberta on passejar, recrear-se amb l’entorn i fugir de l’aclaparament del ciment i l’asfalt.

El poble de Sant Antoni és un model de l’urbanisme deshumanitzat que no s’ha de practicar mai més a les Pitiüses. La despersonalització dels seus carrers, l’insuportable ambient de l’estiu i la manca d’espais oberts fan que aquest nucli urbà necessiti una reorientació del seu creixement. Aquesta reorientació no pot passar per continuar fent el mateix de sempre, sinó justament tot el contrari.

Acumular 1.800 habitants més dins aquest poble, amb el consegüent increment de cotxes, consum d’aigua, energia elèctrica, generació e residus, etc. acceleraria encara més una situació insostenible que s’ha de corregir. Reiterar els errors del passat, posant més ciment i asfalt en els darrers racons que queden lliures, només incrementaria els perjudicis que ja pateix Sant Antoni, però mai els atenuaria.

El pla parcial de Ses Variades havia estat anular l’any 1999 per les DOT de Jaume Matas. Aquest pla és un dels que, actualment, gràcies a una esmena del PP, quedarà ara recuperat com urbanitzable. Això és una mostra de les passes enrera que el PP està donant sobre el camí que ell mateix havia iniciat. Efectivament, lluny d’anar consolidant els tímids avanços de les DOT, el PP actual està suprimint questes petites millores, fins deixar les seues pròpies DOT totalment buides de contingut.

L’únic beneficiari d’aquesta urbanització serien, una vegada més, els especuladors de sempre, a qui no importa el benestar col.lectiu, sinó únicament els seus propis beneficis empresarials. L’Ajuntament de Sant Antoni, però, té l’obligació de vetllar pels interessos públics, no pels privats d’una empresa o família determinada.

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha d’escoltar els moviments veinals que demanen la preservació de ses Variades, en comptes d’escoltar a les urbanitzadores. Si Sant Antoni té els problemes que té avui en dia és, justament, perquè els ajuntaments anteriors només varen fer cas de les promotores, però no de les necessitats col.lectives d’un poble. Ara és l’hora d’actuar d’una manera diferent.