PESCA CONTRADIU A L’APB I RECOMANA “FERMAMENT” BUSCAR ALTERNATIVES A L’ABOCAMENTS DE FANGS DEL PORT A LA MAR (09/10/2009)

CONSIDERA INEVITABLES EFECTES PERJUDICIALS PELS RECURSOS PESQUERS

CONSIDERA QUE EL VOLUM DE FANGS DRAGATS SERÀ DE 750.000 M3 (NO 660.000 CON CONCLOU L’AVALUACIÓ AMBIENTAL, NI 450.000 COM ASSEGURA L’APB)

Adverteix dels efectes nocius que perduren encara a la zona d’abocament del dragat realitzat al 2001 per les obres del Dic de Botafoc

Adverteix que s’hauria d’estudiar la capacitat de càrrega de la zona on es preveu l’abocament “atesos els comprovats efectes que altres abocaments han tengut sobre la fauna de la zona” Efectes que han estat negats sistemàticament per l’APB, promotora del projecte.

L’informe recull que la contaminació per PCBs detectada per l’Instituto Español de Oceanografía en l’investigació del Don Pedro, prové del port d’Eivissa, la qual cosa contradiu totalment les analítiques de l’APB, que afirmen que tal contaminació no existeix

Així mateix, i pel que fa a la eliminació de la pradera de posidònia existent actualment al port d’Eivissa, els tècnics de la Conselleria del Govern adverteixen que el mal estat de conservació que esgrimeix l’autoritat portuària (provocat per la construcció del dic al 2001), “no habilita les administracions per executar projectes que la punguin perjudicar”, sinó que les normes obliguen les administracions a adoptar les “ mesures per mantenir els espais en un estat de conservació favorable”

L’informe del servei de recursos marins de la conselleria d’agricultura i pesca acaba recomanant fermament l’estudi d’alternatives viables a l’abocament a la mar dels productes de dragat .

Aquest informe, el segon que s’emet des de la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern, que és preceptiu, contradiu frontalment les tesis sostingudes per l’Autoritat portuària que minimitzen l’impacte de l’abocament de fangs provinent del port d’Eivissa, tot i donar per bones les anàlisis de contaminants fetes per l’APB –tot i les contradiccions existents amb les realitzades per l’IEO-, i no tenir en compte en cap cas la comprovada presència de caulerpa racemosa a la zona i els efectes de la seva dispersió.

Curiosament, malgrat l’informe de Pesca és preceptiu, aquest només va ser sol.licitat una vegada que el Ministeri ja havia autoritzat l’abocament, nova mostra del nul interès existent per les repercusions ambientals del projecte.

Descarregar informe