EL GEN RECOMANA A L’AUTORITAT PORTUÀRIA QUE COMENCI A ESTUDIAR PROJECTES ALTERNATIUS A LES PLATAFORMES A ES BOTAFOC (15/07/2009)

L’APB HA DE PARALITZAR EL PROCÉS DE LICITACIÓ PER EVITAR EL POSSIBLE PAGAMENT D’INDEMNITZACIONS A LES CONSTRUCTORES

ADVERTEIX QUE UNESCO NO ES UN GOSSET QUE HA D’ACUDIR QUAN “L’AMO” TRIAY XIULA

El GEN-GOB recomana a Autoritat Portuària de Balears que comenci a estudiar seriosament les alternatives plantejades a la monstruosa ampliació prevista per aquest organisme. En qualsevol cas, aquestes alternatives han de ser degudament redimensionades per tal d’evitar impactes innecessaris i per adequar-se a les necessitats reals d’Eivissa. Cal recordar que l’illa té una superfície d’únicament 540 km2, cosa que resulta sistemàticament obviada quan les administracions públiques decideixen atacar la seva integritat amb megaprojectes absurds i desmesurats que obeeixen a interessos que res tenen a veure amb els dels ciutadans.

Les declaracions fetes pel Sr. Triay posen de manifest allò que UNESCO ha recollit a la seva decisió sobre l’assumpte: les autoritats responsables no són conscients del que significa una declaració de Patrimoni Mundial de la Humanitat.

Autoritat Portuària ha enganyat i ocultat informació a UNESCO de forma deliberada, conscient i planificada. Aquest organisme ha estat sempre plenament conscient de l’oposició dels tècnics d’UNESCO a la creació de plataformes a l’abric del dic de es Botafoc. Tan l’APB com l’Ajuntament de la Ciutat saben perfectament que l’informe inicial del tècnics d’UNESCO, al 1999, era contrari a la declaració de la ciutat com a Patrimoni Mundial per l’existència d’un projecte de 3’5 has de plataformes a la zona. Les administracions responsables saben que, per aconseguir desembossar l’expedient de declaració de Patrimoni Mundial, garantiren a aquest organisme internacional que les plataformes no es portarien a terme.

Així les coses, no resulta ara estrany que malgrat allò previst a l’art 172 de la Convenció per a la Conservació del Patrimoni Mundial declarat, les autoritats implicades en aquest projecte hagin amagat les seves intencions a UNESCO i, quan s’han vist descoberts, hagin intentat manipular la realitat i minimitzar la gravetat dels fets. Resulta escandalós que després de ningunejar i intentar estafar un organisme com l’UNESCO, el Sr. Triay tengui ara la poca vergonya de tractar als seus tècnics i experts com a gossets que han d’acudir ràpidament a la seva crida, rebre les seves instruccions i desaparèixer. En qualsevol cas, i tal i com es disposa a la decisió adoptada, resulta poc probable que UNESCO acordi res al respecte fins ben entrat 2010.

Així les coses, el procés d’adjudicació de les obres s’ha de paralitzar immediatament per evitar futurs perjudicis a les arques públiques, a no ser que es vulgui indemnitzar, la qual cosa resultaria escandalosa i possiblement delictiva.

Respecte a la suposada ignorància sobre la resolució, utilitzada com excusa per no haver-la donat a conèixer al públic des de les institucions, aquesta resulta, com a mínim, poc creïble. Precisament enguany, Espanya ostenta la presidència del Comitè Patrimoni Mundial, per aquest motiu la reunió s’ha celebrat a Sevilla. A més, s’ha de recordar que la Sra. Costa, batllessa de la ciutat d’Eivissa, és, ara mateix, presidenta del grup ciutats patrimoni d’Espanya. Així resulta que de ser cert que no es tenia coneixement de la resolució (i això que únicament s’han tractat 3 temes d’Espanya a la reunió), es demostraria una espectacular ineptitud, que per cert també explicaria que s’hagi volgut portar a terme aquest aberrant projecte.

El President de la Comunitat Autònoma, Francesc Antich, encara no s’ha dignat a rebre als col·lectius que s’oposen al projecte ni a escoltar els arguments en contra. Ara mateix és difícil saber si es perquè no s’està enterant de res o si és perquè no es vol enterar.