UNESCO DEMANA A L’ESTAT ESPANYOL LA PARALITZACIÓ DEL PROJECTE DEL PORT D’EIVISSA (13/07/2009)

Adverteix que l’Estat ha obviat la remissió del projecte a UNESCO per al seu estudi

Es tracta de l’únic bé declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat de les Illes Balears .

A l’Estat espanyol només existeixen 2 llocs declarats per biodiversitat i cultura

El Comitè Patrimoni Mundial de la UNESCO, integrat per representants de 21 països, reunit en la seva XXXIII sessió des de la seva constitució al 1972, i per primera vegada a Espanya, concretament a la ciutat de Sevilla (22/6-30/6), ha resolt, davant les denuncies rebudes sobre l’aberrant projecte que pretén portar-se a terme a la badia de la ciutat d’Eivissa, remetre a l’Estat espanyol la decisió adoptada per aquest organisme, on se sol·licita la paralització del projecte amb la finalitat d’estudiar l’impacte que pot tenir sobre els bens declarats, tan per trobar-se a l’entorn de la ciutat declarada Patrimoni Mundial cultural, com pels efectes que pot tenir l’obra sobre la biodiversitat i les praderies de Posidonia oceanica.

A la decisió, el comitè també expressa la seva preocupació pel fet que l’Estat espanyol no ha comunicat en cap moment el projecte a UNESCO per al seu estudi, d’acord amb el que recull la convenció per a la conservació del patrimoni mundial al seu art 172.

A la resolució, UNESCO dóna a l’Estat un termini fins al 10 de febrer del proper any per a que remeti un informe sobre l’estat de conservació dels bens declarats perquè sigui examinat pel Comitè Patrimoni Mundial a la propera sessió, una vegada que els experts d’ICOMOS i de la Unió Mundial per a la Conservació de la Natura (UICN), òrgans consultors d’UNESCO, hagin estudiat el seu contingut.

Aquesta decisió del Comitè posa de manifest allò que ha estat reiteradament denunciat: les autoritats implicades han obviat en tot moment informar a UNESCO sobre un projecte que pot posar en perill seriós el manteniment d’Eivissa a la llista d’indrets declarats Patrimoni Mundial. A més, es tracta d’una omissió deliberada i conscient, una vegada que s’aconseguí entrar a la llista, al 1999, després d’assegurar a aquest organisme que no es portaria a terme la construcció de cap tipus de plataformes a la zona de Botafoc (en aquell moment les plataformes previstes tenien la meitat de la superfície que les del projecte actual -3’5 has-).

Els informes de l’Ajuntament no han servit de res

A rel de la denuncia presentada pel GEN-GOB, UNESCO va sol·licitar informació sobre el projecte a les autoritats responsables. Tan l’Ajuntament d’Eivissa com Autoritat Portuària remeteren escrits a aquest organisme on es minimitzava la importància i impacte del projecte. Com es recordarà, l’Ajuntament va manifestar en aquell moment que el problema ja estava “resolt”. Resulta evident, però, a la vista de la decisió presa per part del Comitè, que aquests informes no han aconseguit, ni de lluny, convèncer a aquest organisme, que planteja la necessitat d’un estudi en profunditat d’aquest cas i la paralització del projecte mentre aquest és portat a terme.

Antecedent i avís: Dresde, expulsat de la llista per la construcció d’un pont sobre el riu Elba

A la mateixa reunió, el Comitè ha acordat l’expulsió de Dresde de la Llista Patrimoni Mundial per la construcció d’un Pont sobre el riu Elba en considerar que aquest element perjudica greument la integritat dels bens declarats al seu moment. En aquest cas, Alemanya va fer cas omís de les advertències del Comitè i l’exclusió d’aquets indret és un bon exemple del que pot passar en el cas d’Eivissa.

Cas que aquesta resolució no sigui atesa, Eivissa entraria a la llista de patrimoni en perill i el procés obert ara podria acabar amb l’exclusió definitiva de la llista de Patrimoni Mundial.

Des del GEN-GOB s’espera que les autoritats responsables sàpiguen reaccionar a temps, acatar les decisions del Comitè i, per tant, paralitzar l’execució del projecte fins l’obtenció del dictamen definitiu d’aquest organisme. La responsabilitat a que s’enfronten els governants en aquest cas és enorme, i les repercussions poden ser gravíssimes.

Les decisions d’aquest organisme, en els darrers temps, han aconseguit aturar la construcció de projectes d’alt impacte a altres indrets, tan dins de l’Estat espanyol com fora. Aquests són els casos, per exemple, dels edificis que l’arquitecte Calatrava projectava a Oviedo, sobre els quals la ciutat ha sabut rectificar a temps, o un edifici modern a la ciutat de Praga.

S´adjunten els següents documents:

Informe elaborat per l´Ajuntament d´Eivissa i presentat, al seu moment (2006), com al·legació en contra del projecte d´ampliació del port d´Eivissa previst per l´Autoritat Portuària. Era aleshores alcalde de la ciutat, l´actual president del Consell d´Eivissa, Xico Tarrés. A l´actualitat, incompresiblement, tant l´Ajuntament d´Eivissa con el Consell d´Eivissa recolzen l´obra (el projecte amb majors impactes, ambiental i paisatgístic, i el més car, econòmicament parlant, de tots els presentats).

Descarregar informe
Resolució del Comité Patrimoni Mundial de la UNESCO (Sevilla -22/06-30/06 de 2009)