El GEN reclama la minimització dels impactes en la reforma de la carretera d’Eivissa a Sant Miquel (25/05/2009)

El GEN va presentar una al·legació demanant la modificació del traçat per no afectar s’Escanyacà, un espai de gran valor ambiental

El GEN espera que la reforma de la carretera d’Eivissa a Sant Miquel de Balansat (PM-804) redueixi al màxim els impactes sobre el paisatge i la biodiversitat insulars. Això representa, entre d’altres coses, minimitzar la superfície asfaltada i evitar l’afectació d’elements patrimonials significatius i espais d’alt valor ambiental. Per això, el passat 6 de maig el GEN va presentar, davant el Departament de Política de Mobilitat i Activitats del Consell d’Eivissa, la següent al·legació reclamant la modificació del traçat a l’alçada de s’Escanyacà:

“Bosc de s’Escanyacà (Santa Gertrudis de Fruitera) – a la zona coneguda antigament com Can Bellotes (s XVII), es troba la finca de s’Escanyacà. Ja el topònim antic dona una idea del valor ambiental de la zona. Efectivament, l’escassetat d’exemplars d’alzina (Quercus ilex) a l’illa d’Eivissa a l’actualitat, donen a aquesta àrea especial importància. La zona, de forma molt remarcada al seu costat de llevant, presenta abundants exemplars d’alzina i compta també i a diferència del costat de ponent, amb magnífics exemplars de pi bord (Pinus halepensis). Una mostra del seu valor ambiental l’indica el fet de ser, el torrent de s’Escanyacà, un dels paratges seleccionats per l’Equip de Natura del GEN per a la realització de censos i anellament científic d’aus.

La prevista ampliació de la carretera, de no modificar-se el traçat, representarà l’afectació d’un hàbitat singular a l’illa d’Eivissa i, a més a més, un augment de la perillositat en incrementar-se el risc d’incendi al incorporar-se el traçat de la nova carretera dins l’àrea boscosa. Aquesta situació és, a primera vista, fàcilment subsanable amb la modificació del traçat cap a la vessant de ponent”. Per això des del GEN es sol·licita “... la desviació del traçat previst al costat oest de l’actual carretera, des d’aproximadament el kilòmetre 6 del seu traçat, lloc conegut com bosc de s’Escanyacà”.