Joan Marí Tur, imputat per delictes contra el patrimoni històric. Està citat a declarar el proper 27 de maig a les 10 hores. El jutge també imputa l’exdirector general de patrimoni, Antoni Arabí, i manté la imputació de Matías Arrom Bibiloni i el cap d’obra, Álvarez Alemán (09/05/2009)

El titular del Jutjat d’Instrucció Núm. 3 d’Eivissa ha emès un auto pel qual s’imputa a l’exconseller de Patrimoni, Joan Marí Tur, i al llavors Director General d’aquesta àrea, Antoni Arabí, per la destrucció d’elements de valor arqueològic i patrimonial en les obres de les autovies acomeses durant la passada legislatura.

L’auto considera “objectivament incontestable” que es va produir destrucció efectiva d’elements patrimonials i que la conselleria en cap moment va acomplir amb el seu deure d’incoar expedient algun i que, fins i tot, es va arribar a l’extrem de manar callar a qui feia les denuncies, en aquest cas els membres de l’empresa Posidonia, encarregats inicialment del seguiment arqueològic i que, com recorda el jutge “se acabó despidiendo y todo hace pensar que porque resultaban incómodos”.

El jutge considera que l’actitud de la conselleria, “este dejar pasar, se debió a una voluntad de no entorpecer un rápido desarrollo de las obras” y que “resulta claro que nos encontramos con el comportamiento omisivo que el anterior auto calificó como suficiente para la imputación de los delitos investigados por comisión por omisión”

Aquest auto s’ha emès després que el jutge hagi obtingut aclariment sobre qui tenia assumides les competències i, per tant, la responsabilitat en matèria de Patrimoni Històric en el moment en que es produïren els fets. Joan Marí Tur va ser anomenat conseller executiu del departament per decret de presidència de 25 de març de 2004.

Des del GEN es va sol·licitar la imputació de Joan Marí Tur en considerar que les seves accions i omissions varen tenir com a conseqüència una pèrdua irreparable d’elements del nostre patrimoni històric. Des del seu càrrec de Conseller no va defensar en cap moment el nostre Patrimoni i va ser còmplice i col·laborador en els fets que provocaren les lamentables destrosses que es produïren durant l’execució de les autovies, amb el convenciment de ser qui “tallava el bacallà” i de trobar-se, per tant per sobre de la llei.

Donat que resulta incontestable la destrucció irreversible de patrimoni que es va produir durant l’execució de les obres, el GEN espera que la investigació arribi fins les últimes conseqüències i que la justícia pugui depurar les responsabilitats que pertoquin. En aquest moments no es descarten noves imputacions així com vagi avançant la investigació dels fets.