El projecte del port de es Botafoc també s’oblida de l’1% cultural (30/04/2009)

Sembla haver-se posat de moda tirar en cara al PP l’haver perdut l’1% cultural de les autovies aprovades i realitzades la passada legislatura, fet, per cert, denunciat inicialment pel GEN-GOB. Ara, però, l’Autoritat portuària de Balears, amb la connivència del Govern balear i de les institucions locals, pretén perpetrar el projecte del port de es Botafoc sense que el milió d’euros que hauria de destinar a l’1% cultural aparegui per cap banda, i això malgrat l’art 68 de la llei de patrimoni estatal, que estableix la obligació de que, a cada contracte d’obra pública, aparegui reflectit aquest percentatge que s’ha de destinar a conservació o enriquiment del patrimoni històric o a la promoció de la creativitat artística, de forma preferent a l’entorn immediat de l’obra.

Resulta evident que les obres realitzades per l’administració de l’Estat, per un import superior als 601.000 euros, han de contemplar, obligatòriament, la reserva de l’1 % cultural, en compliment de la Llei de Patrimoni Estatal o, si n’és el cas, a partir dels 300.000 de l’administració autonòmica. És també evident, que el projecte d’ampliació portuària de es Botafoc es troba subjecte a la reserva de l’1%, i ara resulta que aquesta no apareix reflectida en cap moment a les partides del pressupost, tot i que l’import inicial del projecte és superior als 93 milions d’euros

Queda ara saber si els diputats eivissencs, apart de consentir i ser còmplices del pitjor projecte possible al port d’Eivissa i fent cas omís la forta oposició existent, perdran a més la memòria a l’hora d’exigir l’acompliment de la llei de patrimoni en els projectes promoguts pel PSOE amb la complicitat de les altres forces polítiques, EXC i PP.

Descarregar informe