UN INFORME ENCARREGAT PER AUTORITAT PORTUÀRIA CONCLOU QUE EL TRÀNSIT DEL NOU PORT ES COL·LAPSARIA OPERANT AL 50% DE LA SEVA CAPACITAT (17/04/2009)

NOMÉS AMB LA MEITAT DEL TRÀNSIT MÀXIM POSSIBLE ES CONSIDERA QUE S’HAURÀ D’OBRIR EL TÚNEL D’ILLA PLANA

Autoritat portuària de Balears ha encarregat un informe sobre els accessos al nou port del Botafoc i la seva operativitat per donar servei a aquesta infraestructura. Aquest informe ha estat encarregat a l’empresa Apia XXI, la mateixa que es va encarregar dels projectes de les autovies la passada legislatura.

Segons l’estudi, el nou port, operant a ple rendiment, suposaria una intensitat de circulació de més de 2.400 vehicles hora (v/h) per sentit de circulació. Segons aquesta hipòtesi, els accessos a les noves infraestructures portuàries que es projecten a Botafoc, quedarien completament col·lapsats, donat que la capacitat màxima dels vials actuals, amb totes les ampliacions possibles, és de 1.300 v/h.

L’estudi, que contempla un horitzó d’11 anys, fins a 2020, preveu però que la intensitat màxima de circulació que es donarà serà de 978 v/h. Així, es posa en evidència com està de sobredimensionat el projecte que tramita Autoritat portuària que, segons el PTI, ha de contemplar les actuacions mínimes imprescindibles. Per altra banda, també posa de manifest que aquesta infraestructura només és operativa si no arriba al 50% de la capacitat prevista.

El mateix informe, com a mesura possible per solucionar el problema de trànsit originat pel nou port, proposa la possible habilitació d’una “entrada alternativa (vial subterráneo que conectaría el final de la Avenida 8 de Agosto con los nuevos muelles)”. Això, diu, permetria millorar notablement la funcionalitat de la infraestructura.

En qualsevol cas, les obres ara previstes suposaran que el vial que va a Botafoc s’haurà de remodelar de forma íntegra, la qual cosa suposarà que els contribuents pagarem, per tercera vegada en una dècada, aquestes obres. Segons sembla, la situació de crisi que pateix l’economia no afecta per res la capacitat de l’administració de malbaratar els fons públics.

Descarregar informe