LURDES COSTA MENTEIX: LES OBRES DE DALT VILA NO HAN TINGUT SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC, QUE ÉS OBLIGATORI I S’HA D’AUTORITZAR PRÈVIAMENT PEL CONSELL INSULAR. (06/03/2009)

Els còdols eliminats no s’han de treure de es Codolar, s’han de reutilitzar. O és que també és mentida que s’han guardat les pedres arrencades?

La pedra tradicional surt de les pedreres de l’illa i al port es volen enterrar 1.000.000 de m3. Tenen por de no tenir-ne prou?

EL GEN HA DEMANAT FORMALMENT A LA CONSELLERA DE PATRIMONI LA PARALITZACIÓ IMMEDIATA DE LES OBRES

Lurdes Costa menteix conscientment per justificar l’atemptat portat a terme contra els empedrats tradicionals de Dalt Vila. La batllessa de la ciutat sap perfectament que és fals que s’hagin portat a terme els seguiments arqueològics a que obliga el PEPRI en qualsevol actuació al sòl de la zona.

Els seguiments arqueològics s’han de tramitar davant del Cosell Insular, que és qui ha d’autoritzar-los, mitjançant la Comissió de Patrimoni, prèviament al seu començament. Resulta obvi, per tant, que el Consell Insular és plenament conscient de la il.legalitat amb que està actuant l’Ajuntament d’Eivissa. Per aquets motiu, el GEN-GOB ha sol.licitat a la Sra Torres, Consellera de Patrimoni, que paralitzi de forma immediata les obres, a part de sol.licitar còpia de les actes de la CIPHA on es pugui haver tractat aquest tema. El GEN-GOB també ha sol.licitat a l’Ajuntament de la ciutat còpia dels informes dels seguiments que afirmen existeixen, amb identificació dels tècnics que suposadament els han portat a terme.

Des del GEN-GOB s’espera que el fet que la Consellera responsable del Patrimoni, la Sra. Marga Torres, sigui funcionaria de l’Ajuntament d’Eivissa, on previsiblement tornarà després d’abandonar el càrrec, no sigui obstacle per complir amb la seva obligació de vetllar també pel Patrimoni Històric del municipi.

El GEN-GOB, després de que s’hagi anunciat que cap de les pedres que comformaven l’escala de la Costa Vella serà reutilitzada, tem que el material tampoc s’estigui guardant sinó que pot haver estat venut o transportat a abocador.

En aquest sentit, el magnífic empedrat de còdols del Carrer Sant Josep, fins l’església de l’Hospitalet, que ara està sent substituit per unes antiestètiques peces ractangulars, de poca durabilitat, impossibles de netejar i que alteren i desfiguren un dels fins ara més bells racons de la ciutat Vella, ha de ser reposat de forma immediata, utilitzant el material arrancat del paviment existent.

El GEN demana, una vegada més, a l’alcaldesa de Vila, que recitifi abans no sigui massa tard pel salvar Dalt Vila. Els càrrecs públics es poden equivocar, però també han de saber rectificar i més quan els errors tenen conseqüències tan deplorables com l’actual intervenció que s’està portant a terme sobre el patrimoni històric.