ELS EMPEDRATS TRADICIONALS DE CÒDOLS DEL SEGLE XIX, ENTRE ELS BENS DESTRUITS PER L’AJUNTAMENT D’EIVISSA (04/03/2009)

El GEN reclamarà la paralització de les obres a la Consellera de Patrimoni, Marga Torres

L’atemptat contra el patrimoni històric que està tenguent lloc Dalt Vila, per part de l’Ajuntament de la ciutat, no es limita a l’eliminació dels tradicionals empedrats del segle passat, sinó que s’han destruït per complet els valuosos empedrats de còdols i pedra viva realitzats durant el segle XIX.

La brutal agressió al Patrimoni Històric ha comportat l’arrasament de l’escala de la Costa vella, del Carrer Sant Josep i també ha afectat ja a part de l’escala que puja al seminari, protagonista de tantes postals i fotografies de la ciutat vella. Aquests elements daten del segle XIX i el seu interès residia no només amb el seu valor històric, sinó també paisatgístic.

Es dóna la circumstància que el PEPRI de Dalt Vila reserva les actuacions com la realitzada pels carrerrs amb interès urbà, també a les vies amb trànsit rodat. El PEPRI, però, estableix, com a norma general:

Se recuperará la utilización de los empedrados y enchinados tradicio-nales a base de canto rodado.
En este sentido el PEPRI propone al Ayuntamiento como modelo, las actuaciones llevadas ca cabo en la rampa de acceso a la Puerta del mar y en la Plaza de Vila, valorando positivamente las pavimentaciones ejecutadas por el MOPU en la zona del baluarte de San Bernardo y por el Ayuntamiento en la calle Ignacio Riquer, si bien en éste último caso, se considera necesaria una mayor superficie de canto rodado y menor de mortero. Los nuevos solados mantendrán la unidad de criterio citada evitando los materiales y tratamientos no tradicionales en Dalt Vila.

Per altra banda, l’actuació realitzada està comportant la realització de sèquies, algunes de fins a 2 m de profunditat Això comporta que, obligatòriament, les obres han d’estar sotmeses a seguiment arqueològic. El GEN-GOB s’ha adreçat a l’Ajuntament per tal que traslladi al grup els informes arqueològics que s’hagin portat a terme. També se sol·licitarà al Consell Insular informació sobre l’expedient de seguiment arqueològic. Cas que no s’estigui fent aquest seguiment, les obres s’han de paralitzar de forma immediata. En aquest sentit també s’adreçarà una petició a la Conselleria de Patrimoni del Consell Insular.

La necessitat de seguiment arqueològic en aquesta actuació està clarament exposada al PEPRI:

Todo el ámbito de aplicación del Plan se considera yacimiento y por tanto zona de interés arqueológico, por hallarse sobre él la ciudad
histórica de Ibiza desde sus orígenes que se remontan al siglo VII a.C. (épica púnica, ver Título X, Capítulo X.4). Atendiendo a la titularidad de las propiedades, se reglamentará el tipo de Unidad de Actuación para su realización. Todo proyecto de obras, públicas o privadas en Dalt Vila y en Es Soto, que afecte al subsuelo y que se plantee sobre un bien catalogado como de protección Integral, contendrá estudio arqueológico previo que determine y presupueste las prospecciones necesarias a realizar.

Se realizará una prospección arqueológica para documentación y valoración de posibles vestigios de estructuras medievales según
normativa arqueológica del PEPRI con prioridad a la modificación de pavimentos.

En qualsevol cas, el GEN-GOB considera que la Conselleria de Patrimoni del Consell Insular, màxim òrgan responsable en matèria de Patrimoni Històric de l’illa, no poc quedar-se de mans plegades mentre el casc històric està patint una agressió tan brutal. Independentment de les afinitats polítiques, el deure d’aquesta institució està en preservar el patrimoni de la seva destrucció, evitant actuacions com la que s’està portant a terme i, com en aquest cas, obligant a la restitució d’allò que ha estat destruït.