El Gen considera logica i moderada la sanció al Sr. Pep Sala (21/02/2009)

El GEN-GOB considera lògic i molt moderat l’auto dictat pel jutjat del contenciòs administratiu de Palma, que imposa sancions econòmiques al Sr. Sala Torres i lamenta que per fer acomplir una sentència judicial hagin de transcorrer més de set anys per les continues maniobres dilatòries i l’evident nul.la voluntat d’acatar les sentències judicials per part de l’administració i la propietat. Va ser el mateix jutjat el que, veient la nul.la voluntat d’acatar la sentència per part de l’Ajuntament, imposà un termini límit per fer efectiu l’acompliment de la sentència i ni això aconseguí que en el moment de finalitzar s’hagués mogut una sola pedra. A més, contrariament a allò que afirma el Sr. Pantaleoni, el retard en l’acompliment de la sentència no és de 21 mesos, ja que la sentència no s’haurà acomplit el dia que s’iniciin les obres de demolició, sinó el dia que aquestes obres finalitzin.

El Sr. Sala Torres és perfectament conscient de que no existeix cap tipus d’ensanyament contra la seva persona i que des del GEN-GOB s’està fent exercici d’una paciència gairebé infinita ja que, de moment, únicament està imputat per aquest cas l’exbatlle, el Sr Marí Tur, per donar la llicència il.legal, però encara no l’actual, el Sr Sala Torres que, coneixent el cúmul d’il.legalitats comeses pel promotor, parla només de pagar-li indemnitzacions però no d’imposar-li un sòl euro de sanció. Està clar que si paga el poble aquí no passa res i a l’equip de govern això no els preocupa en absolut. En aquest sentit, el GEN-GOB vol recordar que les obres realitzades multipliquen per set el volum autoritzat a la llicència i, per tant, està del tot fora de lloc que es continui fent demagògia barata, mentint a l’opinió pública, parlant de diners d’indemnització que “ha de pagar el poble”, quan el que s’ha de fer i no es fa és imposar les sancions que pertoquin al Sr. Cretu, les quals, donada la diferència entre allò autoritzat i allò edificat, donarien com a resultat, si l’Ajuntament volgués, un important saldo a favor de la institució.

Per altra banda resulta massa evident que el que preocupa al batlle i a l’equip de govern municipal no és que pagui el poble, sinó que únicament perden els nervis quan qui ha de pagar són ells de la seva pròpia butjaca. De fet l’Ajuntament no pot pagar les sancions al Sr. Sala perquè això seria constitutiu d’un delicte de malversació de fons públics.

El GEN vol recordar al Sr. Sala que l’auto ha estat emès pel jutjat, no pel GEN, cosa que sembla oblidar al seu airat comunicat, el qual denota una preocupant manca de respecte per les decissions judicials, per part d’un consistori regit per un exmembre del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Per altra banda també s’ha de recordar que des que ha finalitzat el termini per a la demolició hem hagut de veure com han aparegut llicències inventades, habitants a la casa, objectes d’alt valor, recursos il.legals contra l’adjudicació del projecte de demolició o la reaparició de l’estudi de gravació amb les suposades dificultats tècniques pel seu desmantellament quan, ja al 2004, al projecte de leglització, es va assegurar al jutjat que aquest estudi ja no existia. Per mentir s’ha de tenir més memòria.

Referent a l’enèssim termini atorgat al promotor per buidar la casa, és una nova mostra de la diferència de tracte que es dona a determinats personatges, presumptes delinqüents, quan es compara amb el tracte rebut pels expropiats per les autovies, als quals s’els arribà a esbucar cases a les sis del matí per evitar la presentació de recursos a les vuit, hora en que obrien els jutjats.

El cas Cretu és, probablement, un dels exemples més vergonyosos del tercermundisme a que poden arribar les institucions en una suposada democràcia basada en l’Estat de Dret.