La CE inicia una investigació per la concessió del Port Esportiu Ibiza Nueva
(18/02/2009)

La Direcció General de Mercat Interior de la Unió Europea ha iniciat una investigació, a rel de la denuncia interposada pel GEN-GOB, per la concessió del port esportiu de Ibiza Nueva a l’empresa SEMAR, per part de l’Autoritat Portuària de Balears.

Segons la legislació d’aplicació a l’Estat espanyol, les adjudicacions d’activitats a zones de domini públic, com és el cas, s’han d’atorgar amb criteris d’interès públic. En aquest cas, com sembla que en tots els altres en que té alguna cosa a veure l’Autoritat Portuària de Balears, l’interés públic té poc o res a veure amb la concessió atorgada que, per una banda redueix el núm. d’amarres esportives disponibles a l’interior del Port d’Eivissa i, per l’altra, encareix les tarifes fins a límits inassumibles per a la majoria dels usuaris.

Es dóna la circumstància que aquesta concessió, a més, l’atorgà l’Autoritat portuària com a mesura de pressió per forçar l’acceptació del projecte del nou port a l’abric del dic de es Botafoc. Fins fa ben poc la totalitat de les administracions, de qualsevol signe polític, es mostraven d’acord respecte de les possibilitats que obria la caducitat de la concessió anterior per a la remodelació interior del port d’Eivissa. Lluny d’aprofitar l’oportunitat, l’APB, amb la complicitat de la batllessa de la ciutat d’Eivissa, decidí barrar aquesta porta per tal de donar per tancada qualsevol altra opció i fer així realitat un projecte que suposarà la destrucció del port d’Eivissa i el seu entorn.

El GEN-GOB denuncià davant la Comissió Europea l’adjudicació del port esportiu de Ibiza Nueva en considerar que el contracte vulnera disposicions de Directives europees en matèria de contractes públics. Concretament, s’ha adjudicat com concessió de serveis un contracte que suposa la realització d’obres per un valor de entre 20 i 30 milions d’euros, obres que es realitzen a domini públic estatal i que reverteixen després a l’Estat. D’aquest manera, s’adjudica el que és en realitat un contracte d’obra pública com si fos una simple concessió d’explotació, impedint d’aquesta manera l’adequada publicitat a nivell europeu, el concurs d’empreses interessades i la interposició dels recursos que poden interposar-se contra les adjudicacions dels contractes d’obres però no contra les adjudicacions de contractes de serveis.

Segons la comunicació rebuda pel GEN, la comissió ha iniciat ja una investigació a rel de la informació remesa pel nostre grup i s’ha remés una petició d’informació a l’Estat espanyol per tal que aclareixi en quines condicions s’ha atorgat aquest concessió. Si finalment, a rel de la investigació, es consideràs que efectivament s’han infringit directives europees en matèria de contractació pública, el cas podria acabar al tribunal d’Estrasburg i suposar importants sancions econòmiques per a l’Estat espanyol, a part de l’anul·lació de la concessió a SEMAR.