El Ministeri de Medi Ambient diu que les obres del port serviran per mantenir els excel·lents resultats de les pedreres dels darrers anys gràcies a la construcció de les autopistes (04/02/2008)

El Ministeri de Medi Ambient diu que les obres del port serviran per mantenir els excel·lents resultats de les pedreres dels darrers anys gràcies a la construcció de les autopistes

Joan Bonet, diputat autonòmic, havia dit recentment que s’hauria de buscar una alternativa per l’alt impacte que suposaria l’extracció dels àrids a l’illa

El GEN lamenta el deplorable espectacle donat per les institucions per intentar vendre, ara mal maquillat, l’aberrant projecte del nou port d’Eivissa

Triay deixa clar que el ridícul 11% de reducció anunciat és només una cosa temporal


El GEN-GOB va adreçar, ara fa set mesos, una carta al Ministerio de Medio Ambiente, per la manca d’avaluació ambiental dels efectes sobre l’extracció d’àrids de l’obra prevista al port d’Eivissa. Segons la legislació ambiental, el projecte ha d’avaluar TOTS els impactes, directes o indirectes, que generi sobre el medi ambient, i no feia cap referència, en els 12 toms de que constava, a l’impacte ambiental ni econòmic de l’extracció del gran volum d’àrids requerits per l’obra. També se sol·licitava informació sobre la legalitat del seu funcionament.

A les al·legacions presentades al projecte, el GEN ja advertí que la recent execució de les autovies a l’illa havia suposat una merma considerable dels àrids disponibles, a més d’un considerable encariment d’aquests productes que s’havia traduït en pèrdues pel sector de la construcció a l’illa, que havia hagut d’assumir l’augment de costos. A Madrid s’ignoren per complet els impactes que suposen, per a una illa de petites dimensions, l’execució de macroprojectes desproporcionats com el que ara es vol impulsar al port d’Eivissa. Les conseqüències dels projectes d’autovies sobre les pedreres són perfectament visibles.

Davant la petició d’informació sobre les consideracions ambientals de l’ús (abús) de les explotacions d’àrids a l’illa, ignorada a l’avaluació ambiental del projecte, el ministeri de Medi Ambient ha remés, ara, una resposta, consistent en el trasllat d’un informe, elaborat per autoritat portuària de Balears on es diu que les pedreres de l’illa han patit un descens de l’activitat després de “dos años muy buenos, el último de ellos incluso atípico por la fuerte demanda que generó la construcción de las autovías”. “Según la información disponible, 2007

fue un año excepcional por las obras de las autovías y el anterior, 2006 tambien fue muy bueno. Se registró un incremento del volúmen de áridos del 17%, lo que, según el presidente del sector, supone una subida muy alta…produjeron dos millones de toneladas de material, 300.000 toneladas más que el año anterior, que también fue muy buen año” És a dir, davant la petició d’informació sobre l’impacte ambiental, el Ministeri de Medi Ambient dóna per bona la justificació de mantenir el grau d’explotació absolutament insostenible de les pedreres de l’illa que varen generar les autovies. Òbviament ni una línia de l’afectació ambiental i paisatgística que això ha suposat, i tampoc cap comentari dels increments que va suposar en els preus de la construcció aquests anys “muy buenos” per a les pedreres.

L’informe remés, si és que es pot considerar com a tal, és tot un insult a la intel·ligència (com la totalitat del projecte del nou port). No fa la més mínima referència a consideracions ambientals i es basa en tot moment en l’opinió de propietaris d’explotacions d’àrids, que cita entrecomillats, i als quals no identifica. A més, tot i que porta l’anagrama de “Ports de Balears” i el d’una empresa amb el molt adequat nom de “Ingenieria Creativa”, no està signat per ningú ni porta segell de cap tipus. És a dir, una mostra més dels “estrictes” criteris tècnics en que es basa la totalitat del projecte.

Per altra banda, després d’anunciar ahir en roda de premsa la ridícula reducció del 11% de l’ocupació de les noves infraestructures, reducció un 14% per sota de l’anunciada prèviament, que deien seria del 25 %, el Sr Triay va deixar clar que es tractava d’una reducció forçada però momentània i que la intenció final era la construcció del total previst més tard o més d’hora d’aquesta infraestructura, les dimensions de la qual no han fet més que créixer des de que el Sr Borrell anuncià, com a Ministre d’Indústria als anys 90, que mai es faria perquè que el poble d’Eivissa no la volia.