El GEN demana a l’Ajuntament de Sant Josep menys autocomplaença i més feina per a la preservació del Territori (21/01/2009)

És fals que el pla parcial de Comte disposi d’aigua potable

Es troba en la mateixa situació que els plans parcials 4.23 i 4.24 que tenen suspesa la tramitació de llicències per manca de recursos hídrics a la mateixa zona

El GEN demana a l’Ajuntament de Sant Josep menys autocomplaença i més feina per a la preservació del Territori

Davant el comunicat emès per l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, referit a la suposada suficiència de recursos hídrics del P.P 4.33, a Roques Males, a la zona de Platges de Comte, el GEN vol puntualitzar el segúent:

A l’expedient del Pla Parcial 4.33 únicament s’ha pogut constatar la còpia d’una certificació, enviada per fax, pràcticament ilegible, emesa fa 13 anys, per part d’una empresa actualment inexistent, segons la qual podia suministrar aigua a la urbanització de Roques Males des d’uns pous situats a la zona de Sant Jordi de ses Salines que actualment tenen greus problemes d’intrusió marina i no són aptes pel consum humà.

Davant d’això, i teneint en compte l’evidència de que l’aigua que s’està subministrant actualment a la zona no assoleix, ni de lluny, els paràmetres de potabilitat exigits per la normativa vigent, el GEN s’ha adreçat en reiterades ocassions a l’Ajuntament per tal que aclareixi quins són exactament els recursos hídrics de que disposa aquests pla parcial. Fins a dia d’avui l’Ajuntament no ha contestat a ni un sol dels escrits presentats, tot i que ve obligat per la llei de dret a la informació ambiental, vulnerant així un dret fonamental reconegut a la Constitució, la qual cosa, a més de ser exemple de la manca de transparència que continua existint a aquest ajuntament, pot ser constitutiu de delicte segons el vigent Codi Penal.

Resulta contradictori que s’afirmi que aquesta urbanització disposa de suficiència de recursos hídrics quan els Plans Parcials 4.23 i 4.24, situats tan sols a uns centenars de metres, que aportaren una certificació de suficiència similar a la dels promotors del 4.33, tenen suspesa la tramitació de llicències fins que les xarxes de la zona puguin abastir-la d’aigua amb qualitat i cantitat suficient, cosa avui per avui inviable. La pregunta és, per què, en igualtat de condicions, a uns promotors s’els atorguen llicències (de forma irregular), i als altres s’els fa esperar fins que arribi l’abastiment d’aigua potable a la zona (pagada amb fons públics, per cert)?


Resulta lamentable que l’Ajuntament de Sant Josep consideri un triomf atorgar llicències per desenes de xal.lets a la costa de Comte, més i més tenguent present el càstic que ha suposat l’especulació salvatge per a la costa d’aquest municipi. L’urbanisme és competència municipal i és lamentable que les decisions semblin estar encara a dia d’avui en mans de les promotores mentre l’administració aproven les normatives més desenvolupistes que els permet la llei i el batle fa declaracions lamentant no poder seguir encimentant encara més el municipi.

El GEN demanarà al Consell Insular que paralitzi l’execució de les llicències atorgades, davant la passivitat del consistori.