Comunicat de premsa (30/12/2008)

Cas Cretu

Davant les declaracions del Sr. Jaime Roig, advocat del Sr. Cretu, sobre la no afectació del camí d’accés a la mansió per part de la sentència, el GEN-GOB vol recordar que la sentència fa referència explícita a la il.legalitat del camí d’accés obert a la finca i obliga, també, a la seva eliminació i a la recuperació de l’estat inicial dels terrenys. El fet que el projecte de demolició no contempla el camí ja ha estat notificat al jutjat que porta el cas.
En referència a l’aparició, ara, d’una casa de convidats, el GEN no té constància que sobre la finca en qüestió existeixi tal construcció, però s’investigarà al respecte per tal d’empendre les accions legals que puguin pertocar.
Si, en qualsevol moment, s’observen maniobres per part de la propietat de la mansió per evitar, entorpir o retardar l’execució de la sentència, el GEN-GOB demanarà la imputació d’un delicte d’obstrucció a la justícia.
El GEN-GOB vol recordar que fa set anys que existeix sentència de demolició de la mansió i que en aquest periode la propietat ha disposat de temps sobrat per treure qualsevol objecte de valor que allí es pogués trobar. El darrer termini donat pel tribunal, de 18 mesos, també era més que suficient per buidar l’immoble. Si el propietari no ha aprofitat aquest marge de temps, ha estat sota la seva exclusiva responsabilitat.

Sala- PTI

Davant les manifestacions fetes pel Sr. Sala Torres, desvinculant-se de qualsevol negoci immobiliari relacionat amb la requalificació de terrenys feta pel PTI, el GEN considera que l’espectacular augment en el preu que la família Sala Torres aconseguí per un negoci hostaler, amb 8.000 m2 de terreny a la zona de Port des Torrent, en només 4 anys, augment que superà el 200 % del preu de compra, fet efectiu una vegada aprovat inicialment el PTI, podria tenir a veure amb les espectatives generades per la requalificació il.legal, a ran, de més de 130.000 m2 de terrenys, de rústics en urbanitzables, per part d’aquest instrument d’ordenació territorial i el fet que el mateix considerés la costa situada al davant apta per a la instal.lació de ports esportius. Com és lògic, també pot donar-se el cas que la rendibilitat obtinguda amb l’operació de compravenda obeeixi exclusivament a una gran habilitat en els negocis immobiliaris.