EL GEN DEMANA LA SUSPENSIÓ DE LES LLICÈNCIES DE COMTE (25/12/2008)

L’urbanització no compta amb abastiment d’aigua potable

El Consell obligà a posposar les llicències d’una urbanització veïna a Roques Males fins tenir solventat l’abastiment d’aigua potable però l’Ajuntament ignora aquest punt en el cas de Comte.

El GEN-GOB ha adreçat un escrit a l’Ajuntament de Sant josep de sa Talaia per tal de demanar la suspensió de l’execució de les llicències d’obres que el consistori hauria atorgat recentment a la promotora del P.P 4.33, ses Roques Males.
La petició de suspensió es basa en l’inexistència a la zona d’abastiment d’aigua amb els parèmetres de potabilitat que exigeix el Pla Hidrològic. Tenir l’abastiment d’aigua potable justificat és requisit legalment imprescidible per a l’aprovació d’una urbanització, requisit aquest del qual ha decidit prescindir l’Ajuntament tot i haver estat advertit recentment pel Consell Insular de la impossibilitat d’atorgar llicències en aquestes condicions als -també il.legalment- aprovats plans parcials 4.23 i 4.24, situats tan sols a uns centenars de metres del de Roques Males .

Els arguments emprats pel Sr Josep Antoni Prats, regidor d’urbanisme de Sant Josep, per justificar la concessió de llicències per a la construcció de desenes de xal.lets a un nou tram de costa del municipi, no se sostenen. Segons el Sr Prats, l’Ajuntament es limita a tramitar expedients. Si és així, per a què paga la ciutadania als polítics que no prenen decisions i son, per tant, del tot prescindibles? Per què no pagar només a tècnics que es limitin a tramitar paperassa? Els motius pel quals Comte es troba amenaçada per una nova urbanització poden ser únicament dos: la manca de voluntat política per preservar aquest espai o la incapacitat política d’evitar la seva urbanització. No hi ha cap més raó ni es pot emprar altra justificació

Per altra banda, en l’escrit presentat davant l’Ajuntament, el GEN-GOB ha sol.licitat còpia de l’estudi econòmic sobre l’abastiment d’aigua a la zona de Comte-Tarida, incloent l’ampliació prevista de l’estació dessaladora d’aigua de mar i de les xarxes de connexió, amb previsió d’ingressos i despeses per aquest concepte. El motiu és que la Directiva Marc d’aigua de la CE obliga a les administracions responsables a la recuperació TOTAL de costos de les infrastructures d’abastiment d’aigua i del seu manteniment. Per tant, l’enorme cost que tindrà l’acomesa de les obres necessàries per abastir d’aigua potable els desenvolupaments urbanístics nascuts de l’especulació no controlada, i alentada des de les administracions públiques, es traslladarà directament a la totalitat d’habitants del municipi. En aquest sentit, la recent pujada del 80 % en el rebut de l’aigua és només l’inici d’una escalada de preus difícil de quantificar a dia d’avui. Aquest detall, però, s’oculta a l’opinió pública quan s’anuncia la concessió de llicències a noves urbanitzacions i es presenta l’encimentat del territori com una qüestió inevitable desvinculada de l’acció política, insultant l’inteligència dels ciutadans.

Aquest fer únicament demostra que la presió urbanística que pateix l’illa d’Eivissa, que no ha volgut mai ser controlada per part de l’administració, sovint amb l’excusa de la creació de riquesa, s’ha convertit, per excés, en una font de despesa pública inassimible i que ja pagam entre tots, no només per la pèrdua de qualitat ambiental, paisatgística i turística que suposa, sinó també a nivell econòmic.

Per altra banda, el GEN-GOB vol recordar que els responsables de l’Ajuntament de Sant Josep continuen ignorant les denuncies dels veïns sobre els abocaments de terres i residus a la zona amb la clara intenció de modificar l’orografia del terreny per aconseguir visuals sobre el mar als habitatges projectats, fet aquest completament il.legal i sobre el qual no s’ha emprés cap acció.