EL GEN INFORMARÀ AL JUTJAT DE LES NOVES MANIOBRES DILATÒRIES DE L’AJUNTAMENT EN L’EXECUCIÓ DE LA DEMOLOCIÓ DE CAN CRETU. (11/12/2008)

L’excusa ara és que la demolició surt massa barata

L’Ajuntament de Portmany ha decidit aprofitar-se, una vegada més, de la infinita paciència que sembla tenir la jutgessa encarregada del cas per posar en marxa noves maniobres que li permetin dilatar la, per altra banda, inevitable demolició de la mansió il·legal de Corona. L’excusa, ara, no pot ser més lamentable: a l’Ajuntament li semblen massa econòmics els pressupostos lliurats per les empreses que s’han presentat al concurs, quan resulta obvi que és l’Ajuntament el que ha inflat de manera considerable el valor d’aquestes obres, pot ser per provocar aquesta situació, pot ser encara influenciat pel cost que han tingut fins ara les obres públiques portades a terme a l’illa, com per exemple les autovies.
Qualsevol testimoni de la demolició de les 3 cases de ca na Palleva, que varen desaparèixer per complet en 20 minuts, pot entendre com és d’exagerat un pressupost de 900.000 euros i un termini de 3 mesos per a la demolició de can Cretu.
Els residus generats per l’obra són, el la seva major part, inerts. Una vegada separats els que s’hagin de valorar i abocar de forma controlada, la resta, la major part, únicament haurà de ser convenientment trossejada i deixada in situ per a procedir a la restauració del terreny original, abans d’aportar les terres necessàries per a la restauració de la coberta vegetal.

El projecte no inclou la restauració del camí d’accés a que obliga la sentència
Per altra banda, tot i l’elevat pressupost, el projecte de demolició, confeccionat per l’Ajuntament, obvia per complet l’obligatorietat de restauració del camí d’accés a la finca que l’Ajuntament va permetre fins i tot asfaltar. Aquest extrem també s’ha comunicat al jutjat que porta el cas, donat que l’Ajuntament únicament preveu l’execució parcial de la sentència que específicament obliga a restituir al seu estat natural el tram obert pels promotors.

El GEN considera inacceptable l’actitud obstruccionista de l’Ajuntament, que no dubta en inventar-se i crear una excusa rera altra per evitar portar a terme una sentència judicial. Per la nostra part, posarem tots els mitjans al nostre abast per aconseguir que les lleis i la justícia no siguin tan sols declaracions de bones intencions, buides de contingut quan s’enfronten a administracions que obertament les menyspreen.