El GEN condemna la destrucció injustificada i evitable de Platges de Compte (30/11/2008)

L’Ajuntament de Sant Josep continua amb el desenvolupisme urbanístic de l’anterior etapa.

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) considera absolutament intolerable i injustificable l’aprovació, per part de l’Ajuntament de Sant Josep, de la llicència per construir una nova urbanització de xalets a la costa del municipi, concretament a un dels paratges que fins ara millor es conserven i més estimats per tots els eivissencs: Platges de Comte.

La decissió de l’actual equip de govern d’omplir de ciment de donar llum verda a un conjunt de 33 xalets a ses Roques Males representa una evidència més de la claudicació de l’Ajuntament actual davant l’especulació, que ha conseguit seduir sense cap resistència els nous polítics municipals.

L’urbanització de ses Roques Males s’hagués evitat si s’hagués fet cumplir la llei. Com va recordar el GEN en tot el moment de la tramitació, hi havia motius més que suficients per aturar aquest despropòsit i aquest atemptat ambiental en una de les zones més belles de la nostra illa. Ni estan justificats els recursos hídrics de la manera que marca la llei ni les obres d’urbanització han cumplit els requisitis establerts. A més, s’ha modificat el perfil del terreny per elevar més les construccions, entre altres qüestions. En canvi, l’equip de govern ha preferit recolçar els promotors i ha passat per alt totes aquestes irregularitats, beneint un projecte que representa, es miri com es miri, un nou atemptat al ja saturat litoral josepí. l´Ajuntament també ha obviat i ignorat les denúncies dels vesins quant als abocaments de runes i restes d´asfalt a la zona. Si de veritat haguessin volgut evitar aquest despropòsit, tenien i tenen arguments sobrats per fer-ho.

El GEN vol recordar que també està previst que siguin les arques públiques, els diners de tots, les que dotin d’aigua potable i depuració a aquest nou complexe urbanístic. Així mateix s’ha de tenir en compte que altres promocions urbanístiques tenen en aquest moment suspesa la tramitació de llicències de construccio fins no comptar amb l’efectiu subministrament d’aigua, mancança que inexplicablement no ha suposat cap problema a aquesta nova promoció.

Tampoc s’entén la pintoresca afirmació que les cases estaran per davall del nivell de la carretera veina i que estaran vuit metres per sota. Això és impossible, perque els carrers ja construïts de l’urbanització (i els murs i enllumenat i clavegueram) estan pràcticament al mateix nivell que la carretera. A no ser que l’ajuntament tingui l’intenció d’acomplir amb el seu deure d’una vegada, i aplicar la normativa en matèria de disciplina urbanística –cosa ara per ara poc probable- resulta que aquesta afirmació representa una autèntica falàcia fàcilment comprovable.

En definitiva, mentre a Comte ja s’han aprovat 33 nous xalets sense reduïr ni un palm el perímetre de zona urbanitzable i només es redistribueix la forma que tendrà el formigó, mentre a Cala Tarida veim com muntanyes i boscos sencers continuen contemplant-se com a urbanitzables i mentre a sa Caixota es busca una solució per poder edificar encara més, l’esperança d’un canvi de rumb a l’urbanisme municipal s’esvaeeix. De moment, l’Ajuntament no ha donat cap prova visible d’una nova política urbanística, perquè continua fent el mateix que l’anterior equip, de fet sense ni tan sols plantejar canvis mínims en les normatives heretades, les quals es limiten a aplicar sense la més lleu rectificació. Pot ser que les paraules siguen unes altres, però amb paraules no es canvia la realitat.