EL GEN DENUCIA A LA UE LA CONCESSIÓ DEL PORT ESPORTIU D’EIVISSA NOVA (23/11/2008)

EL CONCURS PÚBLIC INFRINGEIX LES DIRECTIVES EUROPEES SOBRE CONTRACTES

L’ADJUDICACIÓ IREGULAR ES VA ATORGAR EN UN MOMENT DECISSIU PER INTENTAR BARRAR EL PAS A LES ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ RACIONAL DEL PORT DEFENSADES FINS FA POC PER TOTES LES ADMINISTRACIONS I FORCES POLÍTIQUES

El GEN-GOB ha adreçat a la Comissió Europea un escrit de denuncia, en considerar il·legal la concessió de l’explotació dels amarraments de la ribera nord del port d’Eivissa. Aquesta concessió s’ha tramitat de forma irregular, incomplint les directives europees de contractes amb les administracions públiques.

El contracte, que s’ha tramitat com si es tractàs d’una concessió de serveis amaga, en realitat, un contracte d’obra pública per valor de gairebé 30 milions d’euros. Aquest fet és ben evident al plec de condicions, on s’arriba a establir que l’Autoritat Portuària haurà de donar el vist i plau a l’empresa constructora que es faci càrrec de les obres. Les tramitacions dels concursos de serveis i els d’obres públiques són diferents segons la normativa europea de contractes, però aquest fet ha estat obviat en la tramitació i adjudicació del concurs.

El GEN-GOB considera que aquesta concessió, amb una tramitació de més de 3 anys, incompleix diverses normes que regeixen els contractes amb les administracions públiques. Aquest concurs d’explotació d’amarraments esportius pateix greus defectes de forma i tramitació des del primer moment. L’Autoritat Portuària de Balears, organisme responsable, n’és plenament conscient, però aprofita que no existeix l’acció pública en aquesta matèria i que els possibles recurrents –altres concursants- acostumen a estar fermats davant d’aquest organisme, amb el qual és complicat enfrontar-se judicialment si es preten mantenir les possibilitats de ser adjudicatari en altres convocatòries de concursos públics. Així, la impunitat en que s’actua des de l’APB és pràcticament total.

El GEN-GOB vol recordar, que més d’un any abans de l’adjudicació d’aquest port esportiu, ja existien rumors sobre l’empresa que en resultaria adjudicatària, que estaria relacionada amb societats vinculades a l’ex-president de l’APB, Joan Verger. Precisament per garantir l’obligat secret sobre les ofertes presentades, la llei estableix un termini màxim de 6 mesos per a l’adjudicació. Aquest concurs, però, ple d’irregularitats des del primer dia, es va tenir pendent de resoldre durant tres anys.

El GEN-GOB considera que, finalment, el concurs, tot i estar ple de tot tipus d’iregularitats, es resolgué com a mesura de presió per intentar barrar el pas a les alternatives de remodelació del port que no fossin la caríssima i irracional proposada per l’APB, amb el trasllat del port, a la pràctica, a la zona de es Botafoc. Amb aquestes maniobres s’escuda el trencament del consens mostrat fins fa poc per totes les administracions, sobre la gran oportunitat que suposava la caducitat de la concessió per aconseguir una remodelació coherent del port. S’ha de recordar que la totalitat de les forces polítiques han considerat, fins fa poc, com a única alternativa sensata, l’eliminació del port esportiu d’Eivissa Nova o el seu trasllat, amb la finalitat d’aconseguir una ordenació del port que resolgués els problemes que planteja actualment sense crear-ne de nous i encara pitjors.

El GEN espera que la Comissió Europea investigui la denuncia cursada i obligui a anul·lar la concessió atorgada, a més d’imposar les sancions pertinents a l’Estat espanyol per incompliment de les directives europees en matèria de contractació pública. També esperam que la racionalitat i el sentit comú, que semblen haver abandonat per complet als responsables de la gestió de l’espai portuari de la ciutat d’Eivissa, es recuperi abans no sigui massa tard i es faci realitat un nou, gravissim i irreversible atemptat a la badia de la ciutat, a més de a valuosísims ecosistemes marins als quals es posa irresponsablement en perill amb actuacions insensates i incoherents.

Resulta cada vegada més evident que no existeix cap argument vàlid per defensar el projecte de trasllat del port impulsat des de l’APB. Aquest projecte va ser el proposat, al seu moment, per la naviliera Umafisa, propietat d’Abel i Antonio Matutes i suposaria una brutal reducció del mirall d’aigües del port i l’execució d’obres amb un cost irracional per a les arques públiques. Així, amb aquests padrins, no resulta estrany que l’obra, tal i com va reconèixer el Sr Tarrés recentment, sigui comparable a les desproporcionades autovies que pareix l’illa.