El GEN dunúncia obres il·legals a Tagomago, illot inclós dins la xarxa Natura 2000, que amenacen flora i fauna que es troba al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades i, fins i tot, en perill d’extinció (20/11/2008)

El GEN reclama l’actuació immediata de les administracions competents

El GEN presentarà una denúncia davant Aviació Civil. També, de no obtenir els ressultats esperats, davant la Unió Europea

Tagomago és un espai natural protegit. A la zona s’hi troben espècies incloses al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades. De fet, l’illot forma part de la xarxa Natura 2000 (és Lloc d’Importància Comunitari –LIC– i Zona d’Especial Protecció per a les Aus –ZEPA–).

Durant l’any 2008 s’han realitzat, a Tagomago, una sèrie d’obres a l’habitatge existent i d’alteracions dels hàbitats presents a l’illot que afecten seriosament la seua biodiversitat. Part d’aquestes activitats suposadament il·legals (formigonament i empedrat de camins, acondicionament del moll, instal·lació de plataformes i passarel·les de fusta, construcció d’una rampa, vessament d’aigües provinents de la dessalinitzadora a la mar etc.), s’han portat a terme durants els darrers mesos per a l’organització d’una festa privada, celebrada, concretament, el passat 18 de juliol.

Apart d’aquestes afectacións greus, a Tagomago s’ha construit una pista d’aterratge per a helicòpters que opera de forma suposadament il·legal, i que afecta seriosament a espècies vulnerables i protegides com, entre d’altres, el falcó marí, que disposa a l’illot d’una de les colònies de cria més important de les illes Balears; el virot, espècie en perill d’extinció, i el corb marí petit, aquestes dos últimes amb plans de recuperació posats en marxa pel propi Govern Balear. També l’afectació general, amb les obres realitzades, d’espècies incloses al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades com són la sargantana (Podarcis pityusensis), el busqueret coallarga (Sylvia Balearica) o, també, al Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades com les plantes Diplotaxis ibicensis i Allium grossii.

Davant la gravegat d’aquests fets, el GEN ha enviat denúncies a les administracions implicades (Ajuntament de Santa Eulària des Riu, Conselleria de Medi Ambient del Govern de les illes Balears i, paral·lelament, a la Direcció General de Biodiversitat i a la Demarcació de Costes de Balears; també, a la Demarcació de Costes depenent del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). Entre d’altres coses, i a més de sol·licitar còpies dels informes emesos i informació sobre les actuacions portades a terme o en tramitació, s’exigeix, de les diferents administracions i d’acord amb les seues competències, l’adopció de les mesures necessàries encaminades a la recuperació de la zona al seu estat original.

El GEN presentarà una denúncia davant Aviació Civil i no descarta, segons la resposta que s’obtengui de l’Administració, presentar una denúncia contra l’estat espanyol per imcompliment de Directives comunitàries.