La construcció de Cretu triplica la superficie declarada al registre i quatriplica el volum autoritzat. El promotor no només no podrà cobrar indemnització sinó que haurà de ser sancionat per un import milionari (30/10/2008)

L’Ajuntament pot aconseguir ingressos milionaris amb l’expedient de disciplina que obligatòriament ha d’aplicar

El promotor renuncià a la indemnització des del moment en que demanà autorització pel nou projecte, acte que anul.là de forma automàtica la llicència obtinguda al 1997

Segons es desprén de la documentació publicada avui a la web de l’Ajuntament de Portmany, la construcció sita a Can Guillem, promoguda per Baloo Music i la demolició de la qual ha d’estar finalitzada, per ordre judicial demà passat, poc o res té a veure amb allò autoritzat al seu moment per l’Ajuntament de Portmany, malgrat que els tècnics municipals atorgaren el final d’obra certificant l’adeqüació de la construcció al projecte objecte de llicència.

Segons la documentació que obra al projecte de demolició, la construcció consta de les següents superfícies:

Planta sòtan: 1.369’73 m2
Planta baixa: 1.146’83 m2
Planta pis: 211’87 m2
Total 2.728’43 m2

+

Piscina, mirall aigua 216’33 m2
Sup nivells inferiors piscina 387’45 m2

Això suposa una superficie de 3.115’88 m2, en front dels 1.075 registrats al registre de la propietat i que ja superaven els autoritzats a la llicència, amb un volum aproximat de 7.000 m3, molt allunyats dels menys de 1.500 m3 pels quals se sol.licità llicència d’obres.

L’escandalosa diferència entre la superficie realment construida i l’auroritzada al seu moment descobreix la immensitat de l’infracció urbanística comesa pel promotor i encoberta per l’administració. A banda d’aquest fet, resulta obvia la falàcia emprada fins ara sobre les possibles indemnitzacions a rebre pel promotor i que, en realitat, es convertiran en una inesperada i quantiosa font d’ingressos per aquest municipi. En GEN calcula que, com a mínim, l’ajuntament podrà ingressar entre 2’5 i 3 milions d’euros en concepte de sanció per infracció urbanística.

Quan al cost de la demolició, el GEN-GOB considera que, una vegada que Michael Cretu i el seu Advocat presentaren el projecte de legalització al 2004, renunciaren vountariament i definitivamen a la llicència d’obres obtinguda, la qual cosa anul.la qualsevol possibilitat de sol.licitar indemnització alguna en base a la mateixa.

Resulta obvi que el fet d’haver obrat sempre amb la més absoluta prepotència i el més absolut menyspreu cap a la legalitat, ha passat finalment factura al promotor d’aquesta aberració urbanística sita a un dels indrets més emblemàtics i protegits de l’illa d’Eivissa. És realment inconcebible una manera d’actuar menys encertada pels interessos del romanès, només comprensible des d’una megalomania sense límits.

Cas que finalment el Sr. Cretu s’atreveixi a presentar demanda contra l’Ajuntament, el GEN-GOB es personarà a la causa a l’objecte d’evitar que es faci efectiu un sol cèntim per aquesta gravissima infracció urbanística que, òbviament, lluny de ser compensada ha de ser sanccionada amb tot el pes de la llei. Finalment, com ja hem exposat, aquesta obra il.legal no només no ha de suposar cap mena de despesa pel municipi de Portmany, sinó una font d’ingressos amb els quals es podran atendre mancances en benefici dels ciutadans.

Descarregar document
Descarregar document