El TSJIB rebutja per enèsima vegada la possibilitat de legalització de can Cretu (23/10/2008)

El Jutjat del Contenciós denega la pròrroga per la demolició sol·licitada per l’Ajuntament i reitera que aquesta ha d’estar finalitzada el dia 1 de novembre

El GEN-GOB lamenta que l’Ajuntament de Portmany continuï amb les seves tàctiques desesperades per evitar acomplir la sentència i considera que es pot estar incorrent en responsabilitats penals

El TSJIB, en sentència de 9 de Juliol de 2008, coneguda ara, s’ha pronunciat respecte del recurs presentat per Baloo Music, S.A., contra la resolució del Jutjat del Contenciós que va inadmetre a tràmit l’enèsim recurs de la promotora. L’objecte del recurs, aquesta vegada, era contra la denegació, per part de l’Ajuntament, d’autorització del projecte de legalització presentat i que pretenia emparar-se en la disposició “a mida” que es va incloure al 2003 a la llei d’acompanyament de pressupostos per salvar l’edificació il·legal. El Jutjat del contenciós, en primera instància, va considerar que l’assumpte ja era “cosa jutjada” i no arribà a entrar en el fons de la qüestió. Respecte d’aquest recurs, el TSJIB ha estimat parcialment les pretensions del demandant, en el sentit que ara sí l‘ha admès a tràmit, però en entrar en el fons de la qüestió arriba, una vegada més, a la conclusió de que les obres no poden ser legalitzades i han de ser demolides.
Aquest recurs es va intentar utilitzar, al seu moment, per part de promotor i Ajuntament, per suspendre els terminis d’execució de la sentència, qüestió que no va prosperar.

Per altra banda, a finals del passat mes de setembre, l’Ajuntament de Portmany s’adreçà novament al jutjat del contenciós per informar de les actuacions portades a terme en compliment de la sentència i, en un nou intent de dilatar la seva execució, plantejar la necessitat d’una pròrroga en el termini fixat per la magistrada, per “l’enorme complexitat tècnica” i “l’envergadura considerable” del projecte.

Entre els arguments emprats per recolzar aquesta “complexitat” es trobaven:

- Sorprenents dubtes sobre la valorització i eliminació dels residus generats (sorprenent pel desconeixement demostrat per la pròpia administració respecte de l’existència de normativa d’aplicació que fa innecessari qualsevol pronunciament judicial al respecte, com en el cas de Sant Josep i les obres il·legals de Huerta)

- Sobre el desallotjament de l’habitatge i la possibilitat de requerir autorització judicial per entrada en domicili.

- L’existència d’instal·lacions a la finca, emparades en llicències no anul·lades (piscina i pista de tennis)

En definitiva, un nou repertori de pallassades amb la intenció de dilatar, una vegada més, l’execució de la sentència que ordenà la demolició i que dia 21 del proper mes complirà ja set anys.

Davant d’aquest escrit municipal de setembre passat, s’ha pronunciat ja la nova titular del Jutjat del Contenciós núm. 1 de Palma que, pel que fa a aquesta sol·licitud de pròrroga, manifesta clarament que “no ha lugar a ampliar el plazo” i que “ la restauración paisajística no ha de demorarse más tiempo”, a la vegada que recorda a l’Ajuntament que, de no fer-se efectiva la completa demolició dins del termini assenyalat, es podrà procedir a la “compulsión coercitiva sobre las personas del Sr. Alcalde de Sant Antoni o las personas responsables de las demoras, parandoles el perjuicio correspondiente cual podria ser la imposición de multas coercitivas sobre el patrimonio particular”.

És a dir, la demolició ha d’estar CONCLOSA en 7 dies. El GEN considera que si l’Ajuntament hagués emprat el termini de 18 mesos atorgat per a l’execució en acomplir amb la seva obligació, aquest era clarament suficient. El consistori, però, ha emprat el temps en intentar esquivar el seu deure i en emprar tot tipus d’excuses per dilatar aquest termini. De fet, la darrera actuació reconeguda per l’Ajuntament fins la sol·licitud de la pròrroga, el passat setembre, va ser al novembre de l’any 2007 quan l’alcalde va disposar la elaboració del projecte de demolició, projecte que ha trigat pràcticament un any en elaborar-se.

El GEN considera que 12 anys demanant que s’acompleixi la legalitat a es Puig d’en Guillem ja son suficients i dia 2 de novembre, el següent després de que expiri el termini atorgat per a la total demolició de les obres instarà, davant les instàncies que pertoqui, a la demolició forçosa de les mateixes. A més a més, interessarà l’obertura d’una causa penal contra els responsables de la demora, en considerar que es poden donar delictes de desobediència a l’autoritat judicial i d’obstrucció a la justícia tan per part de l’Ajuntament com del promotor.