El PTI del Consell suposa un retrocés de 20 anys en ordenació territorial. el text presentat suposa la definitiva condemna als espais naturals d’Eivissa. (23/07/2004)

Les determinacions del Pla Territorial Insular en elaboració per part del Consell Insular d’Eivissa i Formentera suposen un retrocés de 20 anys en matèria d’Ordenació Territorial a l’illa d’Eivissa i condemnen a la definitiva desaparició als espais naturals que fins ara havien aconseguit escapar de la depredació urbanística que pateix el nostre territori. Les ANEIs veuen reduïts els àmbits de màxima protecció a extensions ínfimes, molt per sota de les determinacions de la LEN de 1991. Els valors naturals, la distribució d’espècies i hàbitats d’interès o les zonificacions basades en criteris ambientals s’han obviat de forma total i absoluta.

Malgrat és sabut de totes les administracions que el principal problema que pateix la nostra illa és l’especulació urbanística, el PTI presentat no conté ni una sola determinació efectiva per evitar-la i, com sempre, es limita a establir parcel·les mínimes per urbanitzar la pràctica totalitat del territori.

Mentre Mallorca i Menorca, conscients de la importància del manteniment dels espais naturals, s’encarreguen de protegir-los i preservar-los de la degradació provocada per la urbanització, es reserva Eivissa com l’illa on tot val i on tot es pot destrossar. El fet que Mallorca i Menorca estiguin governades pel mateix signe polític que Eivissa demostra que la protecció ambiental no és una qüestió de partits sinó de sentit comú, qualitat aquesta que a la nostra illa sembla haver-se venut i perdut per sempre.

No només els espais naturals pateixen d’aquesta manca de seny, també el litoral, on es preveuen recuperar les possibilitats d’edificació en primera línia de mar, cosa que tampoc passa a altres illes, en patirà les conseqüències.

El GEN espera que el document que s’aprovi definitivament hagi aconseguit superar el desenvolupisme propi dels anys 80 que exhibeix en aquests moments i s’hagi adequat a la realitat d’un territori que ja pateix una forta massificació que va en detriment, cada dia més, del nostre futur econòmic i de la nostra qualitat de vida.