EL GEN EXIGEIX EL TANCAMENT DEFINITIU DE L’ABOCADOR DE PLATJA D’EN BOSSA I LA RETIRADA IMMEDIATA DELS RESIDUS ACUMULATS (19/09/2008)

LA TOTALITAT DE LES RUNES I RESTES GENERADES PER LES OBRES DEL DARRER TRAM DE L’AUTOVIA A L’AEROPORT S’HAN ABOCAT INCONTROLADAMENT A LA ZONA, INCLOENT LA TOTALITAT DE LES RESTES ASFÀLTIQUES.

LA DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL EVITA QUALSEVOL INSPECCIÓ DE LA ZONA EN UN EXERCICI SENSE PRECEDENTS D’OMISSIÓ DE FUNCIONS

L’abocador incontrolat en que s’ha convertit el Pla d’en Fita, a Sant Jordi de ses Salines, no fa més que créixer cada dia que passa. Lluny de solucionar-se la situació, s’acumulen a la zona més i més residus de forma incontrolada. Aquests residus inclouen la totalitat de les restes asfàltiques retirades de les obres del darrer tram de l’autovia a l’aeroport i els sobrants d’asfalt en calent de l’obra, tuberies, ferros, formigó, etc. (s’adjunten fotografies fetes el passat 16 de setembre a la zona).

Des del GEN-GOB no es té cap constància de que s’hagin donat, des de les institucions responsables, instruccions a les empreses adjudicatàries de les obres viàries en el sentit que les restes s’han de portar a abocador i els residus adequadament tractats, especialment els potencialment perillosos, com és el cas de les restes d’asfalt. D’existir aquestes instruccions no s’entén que no s’hagi obert un expedient sancionador a les constructores per fer-ne cas omís, però tampoc s’entén que si no han existit fins ara, s’hagi negat que aquest abocador continuas obert i acumulant residus de tot tipus sense que es fes absolutament res. Tampoc entenem que no s’iniciï d’una vegada la retirada dels materials acumulats.

L’excusa per permetre el manteniment d’aquest abocador tampoc és vàlida, perquè cap jutjat està esperant el resultat de proves que mai s’han fet ni es té intenció de fer fora de la zona perifèrica de protecció del parc natural, única on s’han dignat a enviar els agents de medi ambient i això únicament quan ho ha ordenat un jutge, mai per iniciativa de les administracions que ostenten les competències en aquesta matèria.

Resulta lamentable que els càrrec públics de les illes, especialment tractant-se d’una illa ambientalment tan castigada com la nostra, es dediquin únicament a planificar nous atemptats contra el nostre territori en forma de macroprojectes i a mentir a l’opinió pública respecte de la gestió que es fa dels temes mediambientals més bàsics.

Que les restes aparegudes a la zona pertanyen a les obres viàries del darrer tram de l’autovia a l’aeroport és totalment incontestable. No només s’ha abocat allí tot l’asfalt (en una quantitat que difícilment podria ser obra d’un particular), sinó també les restes de les voravies, els guardarrail i, fins i tot, les senyals corresponents als darrers punts quilomètrics d’aquesta carretera (la PM-801), perfectament visibles entre les runes abocades pels camions, abocaments que des de la darrera denuncia pública feta pel GEN-GOB ja no es fan al costat de la carretera, sinó a la part interior de l’abocador, a una explanada compactada i habilitada expressament.

El GEN considera vergonyosa l’actitud de les administracions implicades i els exigeix que de forma immediata s’ordeni oficialment per escrit el cessament dels abocaments i la retirada immediata de les restes, amb la contractació del personal que faci falta per tal de separar els diferents tipus de residus dipositats a la zona i el seu trasllat als corresponents gestors de residus i als punts d’abocament que pertoquin.