El GEN valora positivament l’aparició d’alternatives a l’ampliació del port d’Eivissa semblants a proposada des d’Eivissa al Límit i considera imprescindible i inevitable que prosegueixin les negociacions entorn a la nova alternativa. (13/09/2008)

La versió de l’Autoritat Portuària és el pitjor model de tots els possibles perque és el més impactant, el més car i el menys pràctic.

El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) es reunirà amb representants d’EXC el proper dilluns, 15 de setembrere per tal de conèixer en detall el contingut de l´alternativa que han presentat al projecte d´ampliació del port promogut per l´Autoritat Portuària de Balears.

El GEN considera que tota aquella alternativa que redueixi veritablemente l´impacte de la reforma del port d´Eivissa i vagi en la direcció de la proposta feta des de la coordinadora ´Eivissa al límit´ ha de ser analitzada i estudiada. Tot i que la nostra organització desconeix els detalls d´aquesta alternativa, és evident que, pel que s´ha divulgat a través de la premsa, difícilment pot ser tan dolenta com la de l´Autoritat Portuària.

El fet que el projecte hagi estat avalat per tècnics solvents (no son ja tan sols propostes provinents des de col.lectius socials o polítics) demostra clarament la possibilitat d’una alternativa diferent de l´oficial, demostra que el projecte de l´Autoritat Portuària és fàcilment rebatible i que no és cert que no hi hagi cap altra possibilitat d´actuació. Aquesta tesi és falsa i és un argument artificial impulsat per l´Autoritat Portuària, conscient que el seu projecte és precisament el pitjor de tots, el més impactant, el més costós econòmicament i el menys operatiu de tots els que és possible dissenyar en el port d´Eivissa. A més resultarà ser, de portar-se a terme, el que més problemes d’operativitat comportarà.

L´alternativa d´Eivissa pel Canvi, a falta de conèixer amb precisió el document, aporta al menys l´esperançadora supressió del vial per camions que obligarà a fer el projecte de l´Autoritat Portuària, i que haurà de passar o bé per ses Feixes o bé pel Passeig Marítim. També preveu la recol.locació del port esportiu Ibiza Nueva i l´aprofitament dels actuals molls comercials per allotjar la descàrrega de mercaderies i el trànsit de passatgers, amb mínims afegits. També s´assegura l´amarrament de creuers a dos punts diferents.
Per tant se sol.lucionarien els problemes actuals del port pel que fa a operativitat.

Així mateix, s´ha de recordar que qualsevol actuació de reforma al port ha d´evitar augmentar el constant creixement de les pedreres d´Eivissa, impacte ambiental de primer ordre que anirà associat al projecte de l´Autoritat Portuària, igual que el vessament de fangs contaminats i altres accions altament pernicioses pel medi ambient i de conseqüències ireverssibles.

Poguent-se fer bé les coses, o al manco molt millor i amb molt menys diners, seria completament incomprensible que es fessin malament i més cares. Evitar això és feina de TOTES les forces polítiques.En aquest sentit sorpren l’inmovilisme que demostra el PSOE i resulta incomprensible aquesta actitud provenint d’una força política que actualment governa per l’oposició de la societat eivissenca als macroprojectes injustificats i d’alt impacte sobre el territori com és el que paradoxalment i de forma cega s’impulsa ara des d’aquesta formació .

En qualsevol cas, des del GEN-GOB s’espera que des del PSOE se sàpiga rectificar a temps i s’avengui a una negociació necessària i inevitable pel bé comú amb els seus socis de govern que, per altra banda, resulten imprescindibles per la governabilitat de totes les institucions dirigides per aquest partit, tan a nivell local com Balear. El futur del port no està, idò, en mans d’una formació ni d’una sola opció i l’interès en la defensa d’un model ajustat a les necessitats de l’illa han de prevaldre per mantenir la credibilitat de tots els representants públics a les institucions.