EL COST DEL PROJECTE DE PLATAFORMES A BOTAFOC DE L’APB EXPERIMENTA UNA PUJADA DEL 450% RESPECTE D’ALLÒ PREVIST AL PLA D’USOS QUE LES JUSTIFICA COM A OPCIÓ MÉS VENTATJOSA (04/09/2008)

AL PLA D’USOS ES RECONEIX QUE ELS MOLLS A BOTAFOC TENDRAN PROBLEMES D’OPERATIVITAT AMB VENTS DE COMPONENT SUD

Autoritat portuària de Balears, en el seu afany de portar a terme el destructiu i faraònic projecte que té previst al Port d’Eivissa, no ha dubtat en falsejar la realitat una vegada i una altra, i en fer venir bé els informes per donar cobertura a les seves pretensions amb una falta d’escrúpols esgarrifadora i amb la connivència de les nostres institucions, encarregades teòricament de vetllar per l’interès general.

Al Pla d’Usos del Port d’Eivissa, que s’exposà al públic a l’agost 2006, es contemplaven fins a 5 alternatives per a la remodelació del port d’Eivissa. És destacable el fet que, després de lloar l’alternativa de les plataformes de es Botafoc, la única que en realitat ha interessat mai a APB, es valorava el cost d’aquestes obres en 18.747.000 euros, només 1’5 milions per sobre de la següent alternativa més cara i 2 milions més que la següent. Sense cap mena de dubte, la poca diferència pressupostària entre unes i altres actuacions, afegida a les clares preferències de l’APB, servien de base per a que l’opció escollida fos la del nou port a Botafoc. Ara, però, resulta que el pressupost ja es calcula que serà de 80 milions d’euros, que suposen un sobrecost de prop d’un 450 % respecte del previst a la documentació del Pla d’Usos exposada al públic.

Respecte de l’import previst pel total de l’obra, inclosa la construcció de l’estació marítima, el Pla d’Usos preveu que serà de l’odre dels 34’5 milions d’euros per a l’opció escollida. Recentment la pròpia APB ha estimat el cost total en uns 100 milions d’euros.

Així les coses, o bé es falseja el cost de les obres al Pla d’Usos, per així donar una, d’altra forma, injustificable cobertura a l’obra ja escollida, o bé el pressupost final s’ha inflat de forma vertiginosa per sobre del cost real de l’obra. També és possible que es donin les dos motivacions a la vegada en diferents proporcions. Sobre aquesta qüestió seria bo que els partits polítics que han reconegut des de sempre la desproporció i l’atemptat que suposa aquest projecte, arribant a plantejar al·legacions que també figuren a l’expedient del Pla d’Usos demanant la seva retirada, expliquin que hagin canviat sobtadament d’idea ara que son ells els que manegen aquestes astronòmiques xifres que provenen de l’erari públic.

Mentre l’illa d’Eivissa pateix mancances pròpies del tercer món en qüestions tan importants com la sanitat o l’ensenyament, els poders públics malbaraten recursos amb projectes desmesurats, injustificables i amb un impacte sobre el territori del tot inassumible per a una illa de tan reduïdes dimensions com la nostra.

No hi ha cap dubte que el macroprojecte previst a es Botafoc cada vegada recorda en més sentits als de les autovies executades la passada legislatura i que hi ha molts motius per preguntar-se per què les forces polítiques d’aquesta illa només parlen de sentit comú i mesura quan estan a l’oposició, passant a transmutar-se en depredadors ferotges del nostre territori i paisatge en el moment en que governen.

Per altra banda, el Pla d’Usos confeccionat per autoritat portuària considera que actualment l’abric existent a l’interior del port d’Eivissa es “quasi” complet i que amb la configuració actual cap moll existent es veu afectat seriosament pels vents de component Sud. Els que reben la seva influència ho fan només com a conseqüència d’una difracció de les onades, la qual cosa comporta que únicament arribi el 40% de l’energia de l’onada original. Amb la configuració prevista, però, s’admet que l’operativitat de la nova dàrsena sí estarà condicionada per l’agitació que podran provocar els vents de component Sud. És a dir, les plataformes comportaran la revifada dels problemes de seguretat del port d’Eivissa, però amb més intensitat que mai perquè afectaran la pràctica totalitat de les operacions portuàries.

Així, resulta que ens trobam davant d’un projecte desmesurat, massa car, que suposarà un impacte paisatgístic i ambiental brutal, que reduirà el mirall d’aigües del port, que condicionarà la seva operativitat i que serà irreversible però que ha vist créixer els seus defensors, no a mida que ha anat rectificant errors, sinó curiosament a mida que ha anat creixent el seu pressupost.