El GEN reclama el precinte de les obres il·legals de Benirràs (28/05/2008)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa), davant els greus esdeveniments que es venen produint des de fa uns dies a Benirràs, reclama a les administracions responsables en matèria d’ordenació territorial, el precinte de les obres que s’estan portant a terme a Benirràs, infringint el règim de protecció a que ha quedat sotmesa la zona després de l’entrada en vigor d’un regim de protecció previst a la Llei d’Espais Naturals.

El GEN vol recordar, tan als promotors de l’obra com a l’Ajuntament de Labritja, que les llicències de la zona han quedat sense efecte per aplicació directa de la LEN, les disposicions de la qual tenen sempre caràcter de mínimes. La llei de mesures territorials aprovada recentment no només protegeix la zona de forma explícita, aplicant un règim de protecció derivat de la Llei d’Espais Naturals, sinó també de forma implícita en contemplar que els drets a aprofitaments urbanístics de la zona que s’hagin adquirit en base a la normativa d’aplicació fins ara es passaran a altres indrets, de forma que no poden donar-se altres interpretacions a la norma: la zona ha quedat protegida i els drets a edificar que s’hagin adquirit amb anterioritat es traslladaran a altres indrets ambientalment menys valuosos.

El GEN també vol recomanar als promotors de les obres que no es deixin assessorar per qui els incita a la desobediència de la llei, donat que la Llei 10/1990 de disciplina urbanística estableix multes del 100% de les obres realitzades de forma il·legal, com és el cas de les que es troben en execució, a més de l’obligatorietat del restabliment de la zona al seu estat inicial, a càrrec dels responsables, això independentment de les responsabilitats penals en que puguin incórrer.

Cada dia que passa, cada hora, les excavadores van fent més gran la ferida a la muntanya de Benirràs, zona que ara està protegida i, per tant, ha de ser objecte de la màxima cura i preservació per part de les autoritats. De tolerar-se la continuació d’aquesta provocació, les institucions estarien creant un perillós precedent per a altres promotors temptats a actuar d’igual manera. Per això és urgent i inaplaçable una intervenció exemplaritzadora i contundent que eradiqui qualsevol temptació infractora a la zona.

L’ús de la força pública, que en els últims anys ha estat freqüent com a protecció de les màquines que destruïen el nostre territori de forma il·legal, s’ha de destinar precisament a qüestions com aquesta.

Per altra part, és evident que la conducta de l’alcalde de Sant Joan, Antonio Marí Marí, s’aproxima perillosament al paper de còmplice dels infractors. No content amb fer hores extra per donar llicències d’obra fins el darrer minut abans de la moratòria, ara Antonio Marí també intenta eludir l’execució de les instruccions donades pel Consell per aturar les obres de la zona protegida de Benirràs.