LA PLATAFORMA ANTIAUTOPISTA INSTA EL GOVERN QUE ANUL·LI L’ADJUDICACIÓ DE L’AUDITORIA A PYCSA (24/06/2008)

No es poden malgastar 682.338 euros de tots els ciutadans en una farsa

La Plataforma antiautopista ha remés un escrit per fax a la Conselleria d’obres públiques instan a aquest organisme a anul·lar l’adjudicació de la realització de l’auditoria de les obres de l’autovia d’Eivissa a l’aeroport. Aquesta s’ha adjudicat a l’empresa PYCSA, actualment sòcia en una UTE (unió temporal d’empreses) de Grupo Ortiz Construcciones, empresa adjudicatària de l’autovia a l’Aeroport.

PYCSA és l’empresa encarregada de realitzar l’auditoria de les obres de l’autovia de l’aeroport i al mateix temps és socia en un projecte del Ministeri de Medi Ambient amb el Grupo Ortiz. El Grupo Ortiz és soci de l’empresa MAB en les obres de l’autovia de l’aeroport, que a la vegada està associada a empreses Matutes en la pedrera que ha proporcionat l’àrid a les obres. Algú és tan ingenu de pensar que PYCSA té la independència suficient per jutjar l’actuació d’una empresa sòcia seua, encara que sigui provisional?

Hem de recordar que l’auditoria ha d’aclarir si les empreses constructores (una d’elles sòcia de la que fa l’auditoria) eren les més adequades, si els projectes licitats i aprovats eren els correctes des del punt de vista tècnic (el propi Conseller d’Obres Públiques del Govern ha manifestat públicament que tanta terra per les obres en trinxera eren per abastir de terra el camp de golf de platja den Bossa), si l’adudicació va ser la correcta, si l’execució de l’obra va ser la correcta, si la tramitació dels expedients d’expropiació va ser també el correcte (ja hi ha sentències del TSJ que diuen que no). No calen comentaris.

Basta dir que aquesta adjudicació, ja polèmica, incompleix el punt 5 del plec de condicions elaborat per la pròpia Direcció Gral. De Carreteres per traure a concurs la realització de l’auditoria:
Deberá existir una obligada separación entre el consultor y cualquier empresa o persona física que haya intevenido en la redacción de los proyectos o la ejecución de las obras objeto de la auditoria o que pertenezca a un grupo de empresas en el cual una o varias de ellas hayan participado de cualquier forma. L’empresa PYCSA (Proyectos y Control SA) és sòcia del Grup Ortiz, adjudicatària de les obres de l’autovía. Només aquest fet invalidava l’oferta de l’empresa PYCSA i justificava sobradament la seua exclusió. Hem de recordar que la seua oferta no era ni tan sols la més econòmica i que al concurs s’havien presentat 10 empreses més.

El més greu i preocupant és que aquest fet sigui justificat per la pròpia Conselleria del Govern. Una vegada posats en evidència, en lloc d’haver reaccionat demanant disculpes pel greu error i cancelant immediatament l’adjudicació, ha tengut el valor de dir que s’ha complit escrupulosament el plec de condicions per a l’adjudicació de l’auditoria i ha defensat l’adjudicació, quan les proves posen en evidència que això no és cert.

Com ja podem imaginar què dirà l’auditoria feta per PYCSA, (que es limitarà a confirmar que les expropiacions varen ser incorrectes, i això perquè ja ho han dit els jutges) la Plataforma exigeix al Govern que anul·li l’adjudicació o anul·li l’auditoria. No es poden tirar als fems 700.000 euros de tots els ciutadans de les illes per limitar-se a representar una farsa per intentar donar imatge de legitimitat i de compliment dels compromisos. L’auditoria es va exigir per garantir la depuració de responsabilitats per les greus irregularitats que s’han donat en la planificació, adjudicació i realització dels projectes viaris a l’illa d’Eivissa i, al mateix temps amb el convenciment que una auditoria ben feta, imparcial i transparent, no suposarà cap despesa extra a les arques públiques, sinó un important estalvi ja que evitarà que s’hagin de pagar projectes i feines mal realitzades o fins i tot les despeses de construcció d’un camp de golf privat (tothom és conscient que els milers d’hores d’explanació i compactació del golf projectat a platja d’en Bossa s’han inclòs al pressupost de l’autovia)

La plataforma antiautopista vol recordar als governants actuals que els seus càrrecs al front de l’executiu autonòmic els han aconseguit per mor de la barbàrie viscuda a l’illa d’Eivissa durant l’execució dels projectes viaris la passada legislatura. Toca, per tant, una decidida politica per aclarir els fets que tingueren lloc i la depuració de responsabilitats fins les darreres conseqüències. Resulta evident que per aconseguir això s’ha de tenir el ferm propòsit de fer les coses ben fetes i no només de cobrir l’expedient.