AJUNTAMENT I CONSELL TRAMITEN UN PLA PARCIAL AMB CAPACITAT PER A MÉS DE 400 NOVES PLACES A CALA TARIDA (08/07/2008)

EL SUBMINISTRAMENT DELS RECURSOS HÍDRICS I LA DEPURADORA SERAN AMB CÀRREC A LES ARQUES PÚBLIQUES

La intolerable saturació urbanística que pateix la zona de cala Tarida, en altra època una de les més atractives del litoral Josepí i actualment exemple de les nefastes i irreversibles conseqüències de l’especulació urbanística que han emparat, durant dècades, les administracions públiques, es veurà ara incrementada amb un nou desenvolupament urbanístic: més de 100 habitatges i 90 noves places turístiques.

No és necessari tenir més sentit comú que el més elemental per adonar-se que aquest nou desenvolupament urbanístic és una nova aberració. Resulta inconcebible que la classe política continuï sense aprendre res dels errors del passat i insisteixi en permetre un model de creixement quantitatiu insostenible. De fet, s’està perdent la gran oportunitat que dóna la revisió del planejament urbanístic municipal i de forma incomprensible s’opta per mantenir vigent el mateix model territorial heretat dels anys 80 i que permetrà un creixement de població del 100 % de l’existent a dia d’avui a aquest municipi.

Igualment intolerable és el fet que l’especulació urbanística, que està en directa contradicció amb l’interès general, no només és permesa per les administracions responsables sinó que fins i tot és incentivada amb inversions milionàries de fons públics. Cala Tarida és, juntament amb Platja d’en Bossa, un dels punts on més obvi resulta el malbaratament de recursos públics per afavorir l’especulació. Malgrat que teòricament les despeses de la urbanització van a càrrec del promotor i que per a l’autorització dels desenvolupaments urbanístics ha d’estar garantida la suficiència dels recursos energètics i hídrics necessaris per l’abastament, el cert és que a Cala Tarida s’està construint una depuradora amb un cost milionari, amb càrrec a les arques públiques, per donar servei a les promocions urbanístiques privades, en bona part realitzades al marge de la legalitat. Ara, aquesta infrastructura, pagada amb els diners de tots, servirà també per permetre aquesta nova zona urbanitzada.

Però no només serà amb càrrec a les arques públiques la planta depuradora d’aigües residuals, sinó que donada la manca real de recursos hídrics per fer front a aquesta nova demanda, la Comissió Balear de Medi Ambient preveu que el subministrament serà possible gràcies a una futura ampliació de la dessaladora de Portmany, pagada també amb fos públics, i a la conducció de l’aigua fins a la zona de cala Tarida de la qual també es faran càrrec les administracions, o sigui, el poble.

Durant dècades s’han estat tramitant i/o edificant milers de noves places a reu de l’illa sense que els promotors hagin hagut de justificar mai l’existència real dels serveis més elementals, això ha tingut com a conseqüència una autèntica sangria per a les arques públiques i uns sucosos beneficis per a l’especulació urbanística que, en conseqüència ha arrelat i s’ha estès com el pitjor càncer que pateix aquesta illa.