ES REANUDEN ELS ABOCAMENTS DE RESIDUS A LES FINQUES DE SANT JORDI (28/07/2008)

Els nous abocaments s’han realitzat en les darreres setmanes, des de que es va inspeccionar el lloc per ordre judicial

La Conselleria de Medi Ambient eludeix complir amb el seu deure i mira cap a l’altre costat mentre s’acumulen tot tipus de residus a una zona catalogada de vulnerabilitat alta pels aqüífers.

Les institucions també eludeixen, de moment, informar el projecte de camp de golf presentat per Fiesta Hoteles.

El GEN-GOB ha pogut constatar que des de la inspecció realitzada per ordre judicial a la zona de Sant Jordi, on s’han acumulat desenes de milers de camions de terra, runes, enderrocs i restes asfàltiques a sobre d’uns terrenys catalogats com a d’alta vulnerabilitat pels aqüífers, s’han reanudat els abocaments. En aquests moments és evident la nova acumulació de camions sencers de runes, enderrocs, restes sobrants d’asfalt –que s’han abocat en calent-, restes vegetals, formigó, tuberies, plàstics, etc.

A aquestes alçades ja resulta manifesta la nul.la intenció de la Conselleria de Medi Ambient d’actuar en aquest cas. El propi Director general de Litoral i qualitat ambiental, el Sr Josep Lliteres, ha manifestat, increïblement, que no veu cap irregularitat en el fet que s’hagi autoritzat com a zona temporal d’abocament de tot tipus de residus un indret amb la capa freàtica situada entre l’1 i els 8 mtres de profunditat i recollida explícitament com a d’alta vulnerabilitat d’aqüífers. A més, segons sembla, no s’ha obert cap tipus d’expedient sancionador pel fet que a la zona s’hagin dipositat residus derivats del petroli que la llei obliga a dipositar en abocadors controlats, tractats per gestor autoritzat i que s’argumenti que únicament s’actuaria si es tractàs de residus asfàltics provinents del carbó . Per altra banda, de forma inexplicable, la Conselleria ha obviat en tot moment referir-se a les restes d’amiant i amiant blau –altament cancerígen-, plom, pvc, plàstics, etc, que s’acumulen a la zona, eludint també qualsevol actuació al respecte. El GEN no té coneixement que s’hagi ordenat cap tipus de control, ni vigilància, -si s’ha fet no es nota-, ni obert cap expedient d’infracció per part de la conselleria, que s’ha limitat a enviar de visita al seu Director general per fer-lo sortir a les fotografies dels mitjans de comunicació i a fer declaracions de bones intencions que acaben en res.

L’actitut de passivitat absoluta de la Conselleria de Medi Ambient en aquest cas és més que evident. El GEN considera que hi ha indicis suficients per presentar una ampliació de la denúncia realitzada al seu moment pels abocaments de contaminants a la zona i ampliar-la per l’existència d’un presumpte delicte d’omissió de funcions per part de les administracions responsables que, per
començar, i tot i l’exitència d’informes dels propis agents ambientals, ha eludit en tot moment actuar. L’actuació únicament s’ha produit, i de forma molt limitada, bàsicament fent acte de presència en el moment en que ha existit una ordre judicial.

Així, els residus i les terres abocades a la zona no només no es retiren, sinó que es reanuden els abocaments davant una absoluta passivitat institucional. Mentre, s’evita de forma completament intencionada la denegació expresa del projecte de golf per les seves afectacions ambientals, tant per part de la conselleria de medi ambient com del Consell Insular, preveient així que en el futur arribin temps més propicis per acabar de fer realitat aquesta nova aberració territorial, temps aquests ja anunciats pel Sr Miquel Ramón, Conseller de Territori d’Eivissa, que ja ha anunciat que es permetran de nou els camps de golf a l’illa.

El GEN presentarà un escrit davant l’Ajuntament de Sant Josep i davant de la Conselleria de Medi Ambient per tal que s’obligui a la IMMEDIATA retirada tan dels residus que s’acumulen a la zona i de la totalitat de les terres que permaneixen al lloc amb l’intenció de destinar-les a la construcció d’un camp de golf la construcció del qual s’ha iniciat de forma completament il.legal. També es procedirà a posar els fets en coneixement del ministeri fiscal perquè aquests poden ser constitutius d’un delicte contra el medi ambient i els recursos naturals i fins i tot contra la salut pública pels contaminants que s’estan acumulant a la zona.

Ni ajuntament, ni consell ni govern balear semblen tenir el més mínim interès en la neteja de la zona ni en la retirada de terres i residus i això que l’espectacle que ofereix en aquests moments, en plena temporada turística, és lamentable i tercermundista. Recordem que el nou abocador es troba a les portes del que anomenen un parc natural i al costat d’una zona turística. Està clar que no hi ha determinació per obligar a retirar les terres i els residus que es continuen acumulant a la zona i que ara ja no tenen a veure només amb acúmuls procedents de les obres de les autovies sinó que tenen diverses procedències. Aquest fet desmonta, per tant, l’argument de la zona d’abocament temporal de les obres viàries.