L’1% CULTURAL DELS PROJECTES VIARIS “PERDUT” APAREIXIA ALS MODIFICATS EXPOSATS PÚBLICAMENT I APROVATS AQUEST ANY 2008 (25/07/2008)

El Govern, després d’oblidar-se de la declaració de Patrimoni de la Humanitat d’Eivissa ciutat, busca excuses per estalviar-se els diners que OBLIGATÒRIAMENT s’han de destinar a Patrimoni.

La desaparició dels fons pot suposar un delicte de malversació de fons públics.


El GEN-GOB no entén a què venen les declaracions del Sr Armengol, Director General d’Obres públiques del Govern Balear, en el sentit que s’haurien perdut els diners de l’1 % cultural dels projectes viaris d’Eivissa. A l’actual legislatura s’han exposat al públic els projectes modificats d’aquestes infraestructures, concretament la autovia a Sant Antoni i la de l’aeroport, als passats mesos de març i abril concretament, i en tots dos casos figurava afegida una partida corresponent a 1% cultural. És de suposar que donat que aquests projectes modificats s’han aprovat i executat, i portaven data de febrer de 2008, la partida que hi apareixia no pot haver desaparegut en aquest breu interval de temps. Per altra banda, el GEN vol recordar que fa mesos es va sol.licitar informació sobre la destinació d’aquests fons sense que, a dia d’avui, s’hagi rebut cap tipus de resposta per part de les administracions implicades.

El GEN-GOB vol recordar al Director General d’Obres Públiques que la retenció de l’1 % cultural no és una opció per les administracions, sinó una obligació legal prevista a la Llei de Patrimoni. Aquest 1 % s’ha de retenir del pressupost total de l’obra i s’ha de dipositar a les arques públiques, de l’Estat i Autonòmiques. Per altra banda, l’1% no s’ha de computar únicament sobre el preu de l’obra a executar, sinó també sobre la concessió d’explotació prevista per 25 anys. Cas que això no es contempli s’ha de procedir a revisar i anul.lar la concessió perquè aquesta incompliria la llei.

Resulta completament absurd i està del tot fora de lloc que s’intenti eludir el compliment de la llei per part de les pròpies administracions. L’excusar-se en l’aprovació inicial dels projectes quan durant aquest mateix any s’han aprovat de nou amb els modificats i amb l’augment de pressupost de tots sabut, és escandalós. Si se considerava que ja no es podia recuperar aquest 1 %, per què s’ha tornat a contemplar als aquests projectes modificats aprovats aquest any? Qui s’ha quedat els diners? On és l’1% de l’increment de pressupost aprovat? Si es tenia intenció d’acomplir la Llei, per què no figura la partida als pressupostos de la comunitat?

Els diners de l’1% cultural han d’aparèixer sigui d’on sigui, i aquests no poden suposar un augment del preu final a pagar, sinó que s’han de descomptar dels pressupostos dels projectes i retenir-se a compte. La gravetat de les afirmacions fetes pel Sr Armengol donen indicis fins i tot de la possible

existència d’un delicte de malversació de fons públics. Aquestes gravíssimes irregularitats, poden tenir a veure amb l’increïble adjudicació de l’auditoria dels projectes a una empresa sòcia d’una de les constructores involucrades? Recordem que únicament el fet que l’escàndol aparegués en premsa obligà a l’executiu autonòmic a reconsiderar l’adjudicació del concurs que fins i tot va arribar a defensar públicament. Recordem també que, a hores d’ara, malgrat les promeses pre i post electorals, encara no s’ha sabut/volgut iniciar cap tipus d’auditoria, ja no externa, sinó tan sols interna sobre els desmesurats costos d’aquestes obres, que, curiosament, tot i haver estat contínuament criticats a l’anterior legislatura, no han fet més que pujar durant aquesta, i això que s’ha dit que els projectes s’havien reduït un 30 %. A més a més, tot i que una de les parts de l’auditoria s’havia de referir a la conveniència dels projectes escollits, la conselleria actual no ha tingut cap empatx en adjudicar la redacció dels projectes de noves actuacions a les mateixes empreses. És normal això quan teòricament se les vol auditar per les nefastes opcions plantejades als ja executats?

Parlar amb veïns sobre la plantació de baladres o cactus a les rotones no exonera la conselleria d’acomplir amb les seves obligació, ni serveix per amagar qüestions tan greus com la desaparició de milions d’euros de les arques públiques sense cap més explicació. Si la Conselleria detecta irregularitats tan greus té l’obligació de denunciar-les, no d’utilitzart-les d’excusa mentre se segueix en la mateixa línia de “perdre” els diners de patrimoni i aquesta vegada sense ni tan sols contemplar la partida als presupostos de la comunitat.

Evidentment, si els fons de l’1% no apareixen en un breu termini, el GEN-GOB demanarà la intervenció de la Fiscalia Anticorrupció, per tal que s’investigui l’existència d’un presumpte delicte de malversació de fons públics. El GEN-GOB vol recordar que a Mallorca, la Fiscalia Anticorrupció ha actuat per investigar desviacions del pressupost inicial del més del 80 % en algunes obres a l’illa i que la desviació en el cas de les autopistes d’Eivissa supera el 2000 % i, a més, desapareixen els diners que s’han d’entregar a patrimoni.

Les nostres illes, especialment la d’Eivissa, pateixen una dessidia crònica de l’administració en matèria de medi ambient i patrimoni cultural, mentre apareixen continuament nous projectes per encimentar i asfaltar encara més el nostre entorn. La discriminació per part del Govern Balear en aquestes qüestions és vergonyosament evident i el President de la Comunitat únicament apareix per l’illa per assistir a actes de partit mentre ignora les peticions de diàleg de les entitats de l’illa.