Puntualitzacions a les declaracions fetes pel Sr. Ferrà, Director General de Biodiversitat: (16/05/2008)

En referència a les declaracions fetes pel Sr. Ferrà , Director general de Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, referents al Parc Natural de ses Salines, segons ell el millor dotat de personal de Balears, el GEN-GOB Eivissa vol fer les següents puntualitzacions:

Al Parc Natural de ses Salines només treballen en exclusivitat 3 persones, no 14 com diu ell: la Directora, una tècnica i un treballador forestal a Formentera.

El Director General compta com a personal exclusiu del Parc Natural de ses Salines a treballadors que es comparteixen amb el Parc de cala d’Hort.

Desglossada punt per punt, la situació és la següent:


És a dir, el Parc Natural que, segons el Sr. Ferrà és el més ben dotat de personal de les Illes Balears, té treballant, en aquests moments, amb dedicació exclusiva, no a 14 persones, sinó només a 3. La resta de recursos, quan existeixen, s’han de compartir amb el Parc Natural de Cala d’Hort. A més, el Parc Natural de ses Salines és l’indret teòricament protegit amb més pressió humana de les illes, i suporta centenars de milers de visitants cada any, tan per terra com per mar, sense cap regulació ni control real sobre aquesta situació. La situació de desempar i degradació que pateixen ses Salines sí que és única a la nostra comunitat i no es dóna a cap altre indret protegit. El fet que des de l’organisme encarregat de la seva efectiva protecció es demostri un desconeixement tan absolut de la realitat és preocupant i indignant. Si, malgrat les declaracions fetes pel Sr. Ferrà, resulta que sí que coneix la situació real d’aquest Parc Natural, el panorama no millora massa més, vol dir que senzillament l’administració responsable no mourà un dit per canviar la dramàtica situació de l’espai natural ambientalment més valuós que ens queda.