EL GEN CONSIDERA INAUDITA L’ACTITUD DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT BALEAR. (28/04/2008)

LA PERICIAL SOLICITADA PER FISCALIA, SOBRE L’ABOCAMENT DE RESIDUS AL PLA DE SANT JORDI, S’HAURIA D’HAVER REALITZAT FA TEMPS PER INICIATIVA DE LA PRÒPIA CONSELLERIA, UNA VEGADA REBUDES LES DENUNCIES DELS SEUS PROPIS AGENTS I ADJUNTADA A L’EXPEDIENT SANCIONADOR QUE, SEGONS SEMBLA, MAI HA EXISTIT.

La Conselleria de Medi Ambient Balear no només ha ignorat les denuncies rebudes per l’existència d’abocaments de residus perillosos a una zona catalogada de vulnerabilitat alta d’aqüífers, sinó que tampoc atén ara els requeriments de la Fiscalia.
La investigació dels fets s’hauria d’haver iniciat des del primer moment en que es reberen les primeres denuncies, realitzades pels propis agents de medi ambient. Ara resulta que la Conselleria ni ha fet res al respecte ni ha tingut mai la intenció de fer-ho, tal i com és la seva obligació.

La manca d’interès de la Conselleria de Medi Ambient mostra quin és el tarannà dels que han estat els seus darrers responsables. Es dóna la circumstància que l’anterior Conseller de Medi Ambient del Govern, Jaume Font, ja havia estat condemnat en el passat i en aquest moments s’ha tornat a demanar la seva imputació per part de la Fiscalia per presumptes delictes de corrupció.

Sobre la suposada manca de fons per realitzar la pericial, el GEN agrairia al Sr. Grimalt que explicàs quin import ha destinat la seva conselleria a les maniobres de simulacre realitzades aquesta setmana a cala Carbó, on han participat 43 agents de l’Ibanat, 7 membres de la conselleria, 2 de la direcció general de biodiversitat i nombrosos mitjans tècnics. En qualsevol cas, el Sr. Grimalt sap perfectament que obrir expedients sancionadors no és una despesa sinó una inversió sobradament recuperable amb la imposició de les sancions que pertoquin i que sembla tampoc té cap intenció de cobrar als responsables.

En resum, la Conselleria de Medi Ambient ha conegut l’existència d’abocaments il·legals i contaminants a la zona de Sant Jordi, però ha eludit manifestament la seva obligació d’actuar davant d’uns fets tan greus i d’investigar les denuncies dels seus propis agents. Ara, la incomprensible actitud i la manca de col·laboració amb la justícia del conseller mostra l’interès que desperta l’illa d’Eivissa per al Sr. Grimalt.