El govern Balear buida de contingut la Llei Territorial i la converteix en paper mullat.
La recuperació del text original de les DOT s’anul·la amb les disposicions contingudes a la norma en tramitació.
No serveix de res canviat la tripulació de les institucions si el patró continua sent el mateix de sempre. (13/03/2008)

La Llei 6/1999 de Directrius d’Ordenació Territorial establí la desclassificació dels sòls urbanitzables que, estant situats a la franja costanera, no disposassin, a l’entrada en vigor d’aquesta norma, del Pla Parcial i projecte d’urbanització definitivament aprovat.

Aquesta norma afectà, fonamentalment, al municipi de Sant Josep i també a la zona de ses Variades, a Sant Antoni. Els plans parcials afectats a Sant Josep eren: 1.23, 2.2, 4.17, 4.18, 5.5 i 5.7. A Sant Antoni el sector 14 de ses Variades. D’aquests sòls, estaven vinculats a interessos immobiliaris de la família Matutes, com a mínim, un a la zona de port des Torrent, dos a ses Salines i el de ses Variades a Sant Antoni. Un altre, també a Port des Torrent, estava vinculat a negocis de Pep Sala, aleshores conseller de presidència del Consell.

Després de les eleccions de 2003, el govern balear impulsà una llei de mesures urgents en matèria territorial per “arreglar” aquestes “injustícies”, la 8/2003. Per acabar-ho d’arreglar ho va rematar amb la 10/2003, d’acompanyament de pressupostos.

A Sant Josep les DOT varen suposar la desclassificació de sis plans parcials en primera línia de mar, amb el text definitiu no es desclassificarà res perquè, segons ha aparegut en premsa, el nou executiu balear ha buscat la fórmula per a que tot es quedi igual, faltant així a la seva paraula d’eliminar els tractes de favor que es donaren a la passada legislatura a segons quins personatges.

El més lògic seria que TOTS els sòls sense pla parcial ni projecte d’urbanització aprovat quedassin de nou sense efecte i l’únic tràmit que els podria salvar hauria de ser que en aquest interval s’haguessin tramitat i aprovat els projectes d’urbanització, cosa que no s’ha donat en CAP cas.

Resulta del tot incomprensible que a una societat teòricament democràtica els poders públics demanin informes jurídics sobre l’afectació d’interessos particulars mitjançant normes generals i s’adaptin els texts per aconseguir que el resultat sigui un insultant tracte de favor cap a determinats personatges. El GEN demanarà l’informe sobre el qual s’han tingut notícies mitjançant els mitjans de comunicació i els termes en que s’ha demanat i la identificació del peticionari per si podem trobar-mos davant d’un nou capítol en els casos de pressumpte tràfic d’influències que s’iniciaren la passada legislatura.

El GEN espera que entre els parlamentaris pitiussos quedi algun amb un gram de decència i finalment el text de la nova normativa no permeti excloure de la llei general als interessos dels de sempre.