LOCALITZAR EL MART D’EIVISSA, PRIMER OBJECTIU DEL GRUP D´ESTUDI DELS CARNIVORS DE L’EQUIP DE NATURA DEL GEN-GOB EIVISSA (27/01/2008)

El Mart d’Eivissa (Martes foina), conegut com “garduña” en castellà, és un mamífer que pertany al grup dels carnívors. Aquesta espècie i la geneta (Genetta genetta ssp. isabelae) són els únics carnívors presents a la fauna eivissenca.

El mart, va estar present a l’illa d’Eivissa fins mitjans dels anys 70. Des de llavors no s’havia detectat cap exemplar, per la qual cosa la majoria dels autors la donaven com extingida a l’illa. Però l’any 1998 es va localitzar un exemplar mort atropellat, al municipi de Sant Joan de Labritja, que confirmava la supervivència de l’espècie a l’illa. En aquell moment el GEN-GOB Eivissa va donar a conèixer la noticia a través dels mitjans de comunicació.

Passats nou anys des de la trobada, poc s’ha avançat en el coneixement de la situació de l’espècie a l’illa. Per aquest motiu, des de fa ja un any, integrants de l’Equip de Natura de la nostra associació venen treballant per constatar quina es la situació real del mart. S’ha constituït formalment una nova secció de treball, el Grup d’Estudi dels Carnívors, dins l’Equip de Natura del GEN-GOB, que està executant un projecte per constatar la presència o no del mart a l’illa i cas de que el resultat sigui positiu, obtenir les dades de la seva distribució.

En la realització de l’estudi participen: Pilar Escandell, Helena Ribas, David García, Patricia Arbona, Víctor Colomar, Crystelle Rausell i Esteban Cardona, un equip multidisciplinari integrat per biòlegs, veterinaris i naturalistes particularment interessats en conèixer la situació de l’espècie.

En aquest primer projecte del Grup d’Estudi dels Carnívors per detectar la presència del mart s’està utilitzant una metodologia basada en el foto-trampeix, consisteix, com el seu nom indica, en la col·locació d’una xarxa de foto-trampes, cinc en total, que es distribueixen als indrets més adients a l’interior de les quadrícules situades prèviament sobre el mapa. Per incrementar l’eficàcia s’utilitzen esques i restes oloroses de menjar. D’aquesta forma, els animals que resulten atrets per l’esca són capturats fotogràficament.

En el projecte, cada foto-trampa roman activa durant un període de temps establert a una ubicació determinada. Transcorregut aquest temps, es trasllada a un nou punt. D’aquesta forma es pretén prospectar les àrees més propicies per a aquesta espècie a l’illa d’Eivissa.

De moment ja s’han realitzat un total de 7 campanyes de trampeig fotogràfic, amb càmeres instal.lades 880 dies, cobrint 34 quadrícules UTM d’1 quilòmetre quadrat cadascuna i s’han obtingut un total de 859 fotografies. Algunes de les especies fotografiades son: Alectoris rufa, Canis familiaris, Geneta geneta isabelae, Apodemus sylvaticus, Felis catus.

Fins a dia d’avui el Grup d’Estudi dels Carnívors no ha pogut constatar la presència del mart a Eivissa, encara que és molt prompte per fer una valoració al respecte. De totes formes, la realització de l’estudi aporta molta informació sobre la presència, distribució i abundància d’altres espècies. Entre aquestes, cal destacar la de l’altre carnívor autòcton, la geneta d’Eivissa. Actualment, i gràcies al foto-trampeix, es disposa de gran quantitat d’informació sobre la distribució d’aquesta espècie a l’illa. Per altra banda, també s’està recollint informació sobre la distribució de gats en el medi natural, que poden arribar a ser un problema ambiental.

La importància del mart d’Eivissa, que com la geneta es sospita podria pertànyer a una subspècie diferenciada, i la rellevància de conèixer amb tot detall la composició i situació actual de la fauna eivissenca, impulsaren al GEN-GOB Eivissa a realitzar aquest estudi. La infrastructura del mateix és assolida, íntegrament, per la nostra associació, sense cap tipus d’aportació econòmica per part de les institucions i gràcies al treball voluntari dels membres del Grup d’Estudi dels Carnívors.

Adjuntam algunes fotos de genetes obtingudes amb el foto-trampeig.