EL GEN HA DEMANAT FORMALMENT LA PROTECIÓ DE PLATGES DE COMTE (03/02/2008)

EL GOVERN AFIRMA QUE NO HI HA CAP INCONVENIENT EN LA PROTECCIÓ. ELS IMPEDIMENTS VENEN DE LA MANCA DE VOLUNTAT DE LES FORCES POLÍTIQUES D’EIVISSA

A 48 HORES DE LA DATA LÍMIT ENCARA NO S’HA PRESENTAT DES D’EIVISSA, CAP ESMENA PER INCLOURE AQUEST ESPAI AL LLISTAT DE ZONES A PROTEGIR

El nou govern insular sorgit de les darreres eleccions locals a rel de la insostenible situació territorial que s’ha patit a Eivissa, no ha mostrat, de moment, cap interès en protegir la zona. Mentre la llista d’espais naturals a protegir augmenta a Mallorca, a Eivissa es limita a tímides actuacions vinculades sovint amb problemes municipals sorgits de la nefasta gestió urbanística que s’ha donat a diferents institucions: llicències il.legals, falsos urbans…en definitiva, manca una autèntica voluntat de protegir el nostre medi ambient pels seus valors i una evident preocupació per treure les castanyes del foc a ajuntaments poc diligents a l’hora d’aplicar i fer acomplir la normativa urbanística vigent.

Els arguments per no protegir Comte, zona castigada per actuacions il.legals des de fa dècades, no tenen ni cap ni peus. L’argument exposat pel Sr Joan Bonet, que es veu que no ha trobat encara l’ANEI amb que limita la zona, és una mostra de la nul.la voluntat de protegir aquest indret. De fet, ni tan sols seria necessari que existís l’ANEI núm 7 per protegir la zona, o és que ses Feixes limiten amb algun? Una altra mostra d’aquesta manca de voluntat és el fet que en les manifestacions fetes es traslladi la responsabilitat d’aquesta decisió a Palma, quan des de Palma ja han manifestat que compliran allò que es demandi des d’Eivissa.

Quant a la complicació sorgida de l’estat de tramitació del projecte, el GEN vol recordar que a la zona no existeix ni una sola llicència d’edificació i que altres zones, amb tramitacions i obres molt més avançades, s’han inclòs al projecte de llei territorial. A Mallorca hi ha diversos exemples i a Eivissa està el de Punta Pedrera, que disposa de llicència per a uns 300 apartaments, alguns dels quals ja s’han edificat. Un altra excusa desmuntada.

El poble d’Eivissa ha de tenir clar que si la zona de Comte, que és dels pocs indrets de destrossada la costa Oest del municipi de Sant Josep que es manté en bon estat de conservació, s’urbanitza, la responsabilitat serà dels càrrecs públics que tenim a l’illa d’Eivissa, no de Mallorca.

Ha de quedar clar que des del Govern NO s’està estudiant incloure Comte a la normativa de protecció, sinó que s’està esperant a que des d’Eivissa es presenti una esmena a la norma per incloure aquest àmbit, esmena que, a 48 hores de la data límit encara no s’ha presentat.

El GEN ignora quins interessos s’estan defensant evitant la protecció de Platges de Comte, però està clar que no son els del poble d’Eivissa. En qualsevol cas esperam que se sàpiga rectificar a temps aquesta irresponsable, indigna i vergonyosa actitud que de persistir arruïnarà per sempre un nou bocí de la nostra costa.