OBSERVADA UNA AU AQUÀTICA A SES FEIXES DE TALAMANCA DESAPAREGUDA DE LA ZONA DES FA MÉS DE 40 ANYS (01/02/2008)

Una cita important per celebrar el dia internacional de les zones humides i reivindicar la protecció i recuperació de ses Feixes

El passat 14 de gener, durant la realització d’un cens d’aus aquàtiques hivernants que es realitza durant aquest mes de forma simultània a totes les zones humides d’Europa, membres de l’Equip de Natura del GEN-GOB Eivissa observaren la presència d’un exemplar adult de gall faver (Porphyrio porphyrio), “calamón común” en castellà, al prat de ses Monges (feixes de Talamanca). Aquesta au aquàtica, de la família dels ràl·lids està emparentada amb la gallineta europea (Gallinula chloropus) o la fotja comuna (Áulica atra) i sol ocupar zones humides amb densa cobertura de vegetació palustre.

L’últim registre d’aquesta espècie a ses Feixes de Talamanca va ser el mes d’octubre de 1963, quan un exemplar va ser capturat a la zona. Aquesta cita va ser considerada, durant molt de temps, l’última dels països catalans.

Actualment, l’espècie es troba en procés de recuperació i expansió per tot el territori espanyol. A l’arxipèlag balear va ser reintroduïda a l’Albufera de Mallorca l’any 1991 i, des d’aquell moment, s’ha estès per diverses zones humides de l’illa, arribant a recolonitzar algunes àrees de l’illa de Menorca on cria des de l’any 1999.

L’observació de ses Feixes és la tercera que es produeix a l’illa d’Eivissa durant els darrers 6 anys, tot i que dos registres anteriors corresponen a exemplars observats durant el pas migratori de la tardor. De l’exemplar observat, no es descarta que es tracti d’un exemplar provinent de Mallorca que podria recolonitzar com reproductor la zona de ses Feixes, tot i que el procés de degradació d’aquesta zona humida, la segona en importància de l’illa, podria dificultar aquest fet. Cal destacar que el gall faver te preferència per zones humides amb presència de vegetació aquàtica com canyís i bova, espècies en regressió a ses Feixes com a resultat de la salinització de la zona. Una protecció i gestió eficaç de l’indret, podria facilitar la tornada d’aquest ràl·lid així com l’establiment i l’augment d’altres poblacions ornítiques.

Observació: les fotografies adjuntes al comunicat corresponen a un exemplar de gall faver recuperat, al nord d´Eivissa, pels Agents de Medi Ambient (setembre de 2002).

OLIVER MARTÍNEZ MARÍ
(ornitòleg de l’Equip de Natura del GEN-GOB Eivissa)